Skoči na glavno vsebino

Predstavitev šolske knjižnice

 

Urnik: 7.00-14.30

Vodja: Srečko Ličen, bibliotekar

E-pošta: knjiznica@ss-venopilon.si

O knjižnici:

  • S svojo dejavnostjo in bogatim fondom gradiva je redni del vzgojno-izobraževalnega procesa.  Knjižničar uporabnike navaja na samostojno uporabo različnega knjižničnega gradiva ter sodeluje s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik dela.
  • Knjižnica ima tudi čitalnico, v kateri so dijakom na voljo številne revije.
  • V okviru OIV se izvajajo Knjižnično informacijska znanja, ki dijake seznanijo z različnimi načini iskanja informacij.
  • Knjižničar je skrbnik učbeniškega sklada.
  • Izposojevalni rok je 2 tedna za leposlovje in 1 mesec za strokovno literaturo.

 

Knjižnično informacijsko znanje (KIZ):

Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene. Dijaki ga usvojijo do ravni, ki jim omogoča samostojno pridobivanje in uporabo informacij tudi po končanem formalnem izobraževanju.
Poleg ključnih kompetenc šolska knjižnica v kurikulu s programom Knjižnično informacijsko znanje razvija kompetence na treh ključnih področjih: branje, informacijska pismenost in učenje ter jim pomaga dosegati postavljene cilje. Program KIZ vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijsko pismenost kot sposobnost opredelitve informacijske potrebe, pridobivanja, razumevanja, vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov, kajti informacijska pismenost dobiva ključno vlogo v življenju posameznika in družbenih skupin. Zato je v programu poudarjena raba knjižničnega gradiva, informacijskih virov ter razvijanje sposobnosti in spretnosti za samostojno učenje, dejavno preživljanje prostega časa, tudi z leposlovnim in strokovnim gradivom, osebnostna rast in delovanje dijakov.
Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin (OIV) v obsegu 15 ur.

 

Uporabne povezave:

Dostopnost