Skoči na glavno vsebino

Dijaki s PP

Kdo so?

Dijaki s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; Ur. l. RS, št. 58/2011). 

 

Koordinatorka dela z dijaki s posebnimi potrebami: Ivana Daolio; ivana.daolio@ss-venopilon.si, (05) 36 64 128

Svetovalna delavka je na voljo vsak ponedeljek in torek med 8.30 in 14.30, starši se lahko za srečanje dogovorijo telefonsko ali preko elektronske pošte.

 

Postopek usmerjanja

Postopek usmerjanja vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

1. Postopek usmerjanja se začne s pisno Zahtevo staršev (obrazec: Zahteva za začetek postopka usmerjanja), ki jo le-ti vložijo na območni enoti Zavoda republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega bivališča otroka.

2.  Šola napiše Poročilo o otroku (obrazec: Poročilo o otroku) in Zapis razgovora z otrokom.

3.  Starši vse tri obrazce skupaj (Zahteva za začetek postopka, Poročilo o otroku in Zapis razgovora z otrokom) pošljejo na naslov pristojnega Zavoda RS za šolstvo.

4.  Zavod RS za šolstvo posreduje podatke pristojni Komisiji za usmerjanje.

5.  Komisija se sestane s starši in otrokom ter izda Strokovno mnenje. Strokovno mnenje je posredovano staršem in pristojnemu Zavodu RS za šolstvo.

6.  Na podlagi mnenja komisije in ostale dokumentacije pristojna enota Zavoda RS za šolstvo izda Odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo starši in šola, na katero je otrok usmerjen.

7.  Na podlagi Odločbe o usmeritvi ravnatelj imenuje strokovni skupino na šoli, ki za dijaka oblikuje Individualiziran program dela.

 

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Dostopnost