Skoči na glavno vsebino

Popestrimo šolo

Naša šola je bila spomladi 2016 uspešna pri prijavi na javni razpis za izbor operacij “Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih“. Razpis iz Evropskega socialnega sklada financira Evropska unija, sofinancira pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Čisto na kratko, predmet razpisa je bilo sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo, ki so namenjene profesionalnemu usposabljanju pedagoških strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence šolajočih. Globalni cilj projekta je spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino, prav tako ukrep zajema razvoj inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc.

Kaj to sploh pomeni in kako bomo projekt izvedli?

Z ukrepom so ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa, in sicer preko zaposlitve multiplikatorja strokovnih delavcev. To nalogo bom opravljala Staša Benko. Izvajala bom individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z dijaki, pa tudi z učenci okoliških šol.

Z dejavnostmi v okviru projekta POŠ bom dijake in učitelje spodbujala k razvijanju jezikovnih, socialnih in medkulturnih kompetenc (tuji jeziki, gledališče, nastopanje, izmenjave …), aktivni in demokratični udeležbi na lokalni, nacionalni in evropski ravni, razvijanju medpredmetnih povezav, razvijanju kritičnega mišljenja, globalnemu učenju, trajnostni naravnanosti, podjetnosti, raziskovanju, razvijanju digitalne pismenosti, ustvarjalnosti, inovativnemu profesionalnemu razvoju, izražanju in razvijanju svojih idej …

Najdete me v sobi št. 44 v drugem nadstropju. Prav lepo vabljeni, da se pri meni oglasite z idejami ali pa kar tako, iz radovednosti.

E-naslov: stasa.benko@ss-venopilon.si

PS: Od maja 2020 do maja 2021 sem na porodniškem dopustu. Nadomešča me Laura Brataševec. 

Laura Brataševec, nova multiplikatorka v projektu POŠ

Z veseljem prevzemam aktivnosti, ki mi jih je zaradi daljše odsotnosti prepustila multiplikatorka Staša Benko.

Osredotočena bom predvsem na razvoj bralne pismenosti – dijakom in strokovnim delavcem želim približati pomen razumevanja besedil in večati ljubezen do umetniške besede. V ta namen bodo v okviru obšolskih dejavnosti potekali različni krožki in strokovna srečanja (Gledališki krožek, Kreativno pisanje, Knjižni klub …). Posvečali se bomo tudi tkanju vezi z lokalno skupnostjo, sodelovali v različnih projektih na lokalni in širši ravni. Ena izmed tovrstnih dejavnosti bo prispevanje k časopisu Latnik, kjer bodo mesečno objavljeni prispevki dijakov in zaposlenih na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.

Vsem bom na voljo za kakršna koli vprašanja, dileme, sodelovanja. Našli me boste v pisarni št. 44. Vabljeni, da me obiščete, pa čeprav le za klepet ob čaju.

Dosegljiva sem tudi na elektronskem naslovu: laura.bratasevec@ss-venopilon.si

Samuel Farsure, novi multiplikator v projektu POŠ

V šolskem letu 2020/2021 prevzemam vlogo multiplikatorja. Na šoli delujem kot mentor, ki dijakom in dijakinjam pomaga uresničevati ideje, naprej razvijati svoje talente in nadgrajevati kompetence. Delam za skupine, na ravni razreda pri pouku in tudi s posamezniki.

V tem negotovem obdobju se moramo še dodatno osredotočiti na veščine, ki so v srcu projekta Popestrimo šolo, in načela vseh pilonovcev: ustvarjalnost, samostojnost, vpletenost v lokalnem in širšem okolju, podjetništvo, sodelovanje in sposobnost širšega pogleda na različne problematike.

Čez leto bomo skupaj poskušali izvesti enkratne dogodke in krajše projekte, vendar ponujam redne aktivnosti v okviru OIV in ID:

  • Gledališki klub
  • Bodimo sprememba
  • Mladi inovatorji
  • Novinarji
  • Francoščina: priprave na izpit, za začetnike …
  • Podcast
  • Animirani filmi

Učiteljem bom nudil dodatno usposabljanje na teme formativno spremljanje učnih dosežkov, globalno učenje in učenje na daljavo.

Če imate idejo ali predlog, mi lahko napišete elektronsko sporočilo na samuel.farsure@ss-venopilon.si ali se oglasite pri meni, dosegljiv sem vsak dan v sobi 44.

Dobrodošli!

Dostopnost