DIJAKI

a) Malica/topli obrok

b) Odjava malice:

Najkasneje do 8. ure zjutraj za isti dan izključno:
– na telefonsko številko: 05 3664 127 ali
– preko e-pošte: odjavaobroka@ss-venopilon.si

Prosimo, da se teh načinov odjav držite, v nasprotnem primeru le te ne bodo upoštevane. Neodjavljene ali prepozno odjavljene obroke so starši dolžni plačati v celoti. Malico je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije malice. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

Cena malice: 2,73 €
– za prejemnika 70% subvencije znaša 1,91 €
– za prejemnika 40% subvencije znaša 1,09 €

Subvencija malice pripada dijakom, ki

 • se redno izobražujejo in
 • so prijavljeni na malico.

Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:

 • če je višina dohodka do 446,63 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini cene malice,
 • če je dohodek od 446,63 do 563,60 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 70 %
  cene malice,
 • če je dohodek od 563,61 do 680,61 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Posebni upravičenci do brezplačne malice in kosila

Dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice. Do brezplačne malice so upravičeni dijaki, ki:

 • so prosilci za azil,
 • so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.
  Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne izdajajo odločb.

b) Kosilo

Cena kosila:  3,20 €

Dijak se lahko naročiti na kosilo po predhodnem dogovoru osebno v uradnih urah računovodstva šole ali na telefonsko številko 05 3664 127.

 

2. UČENCI – KOSILO

Cena kosila:

– za učence od 1. do 3. razreda znaša 2,60 €
– za učence od 4. do 9. razreda pa 3,00 €

Odjava kosila:

Najkasneje do 8. ure zjutraj za isti dan izključno:
– na telefonsko številko: 05 3664 127 ali
– preko e-pošte: odjavaobroka@ss-venopilon.si

Prosimo, da se teh načinov odjav držite, v nasprotnem primeru le te ne bodo upoštevane. Neodjavljene ali prepozno odjavljene obroke so starši dolžni plačati v celoti. Kosilo je potrebno odjaviti tudi v primeru, če je vaš otrok upravičen do subvencije kosila. V nasprotnem primeru boste morali neodjavljene obroke plačati v celoti.

Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:

 • ki se redno šolajo,
 • ki so prijavljeni na kosilo,
 • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o
  otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 382,82 evrov.

V primerih, ko ni določenega živila na tržišču, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.

a) Učenci Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina
Učenci prejemajo kosilo v skladu z jedilniki v prostorih Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina od 1. do 3. razreda ter od 7. do 9. razreda, v prostorih Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina pa od 4. do 6. razreda.

Otroka na kosilo prijavite v računovodstvu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina na telefonsko številko 05 3664-127. Ob prijavi morate oddati podpisan dogovor o koriščenju šolske prehrane.

b) Učenci Osnovne šole Šturje
Učenci prejemajo kosilo v skladu z jedilniki v prostorih Osnovne šole Šturje od 1. do 9. razreda.

Otroka na kosilo prijavite v računovodstvu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina na telefonsko številko 05 3664-127. Ob prijavi morate oddati podpisan dogovor o koriščenju šolske prehrane.

Dostopnost