Skoči na glavno vsebino

Organizacija

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je enotna organizacija, ki združuje gimnazijo, srednjo strokovno šolo ter dijaški dom.

 

Organa vodenja šole sta:

 • Ravnatelj: Andrej Rutar, prof., je poslovodni organ in pedagoški vodja šole ter dijaškega doma.
 • Svet šole je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga 13 članov, in sicer:
  • Predstavniki zaposlenih: Barbara Cigoj Drobnič, Samuel Farsure, dr. Tadeja Kobal, Andreja Kokošin in Bojana Šaljić Podešva
  • Predstavniki staršev: Andraž Ceket, Šalini Goljevšček in Ingrid Heuffel Berginc
  • Predstavnika dijakov: Nejc Franko in Jure Gobec
  • Predstavnica ustanovitelja – lokalne skupnosti: Suzana Krašna

 

Strokovni in drugi organi šole so: 

 • učiteljski in vzgojiteljski zbor
 • programski učiteljski zbor (PUZ)
 • oddelčni učiteljski zbor
 • razrednik
 • strokovni aktivi
 • pritožbena komisija
 • komisija za kakovost
 • svet staršev
 • dijaška skupnost

Komisije:

 • komisija za kakovost
 • komisija za izdelavo letnega delovnega načrta šole in analize
 • volilna komisija
 • komisija za promocijo zdravja
 • komisija za prehrano
 • komisija za varstvo dijakovih pravic
 • komisija za priznanje formalno in neformalno pridobljene izobrazbe
Dostopnost