Vpis v šolo

Učenci se lahko na našo šolo vpisujete v dva izobraževalna programa:

V okviru šole deluje DIJAŠKI DOM, ki omogoča bivanje dijakom iz oddaljenih krajev.

PREDNOSTI NAŠE ŠOLE:

 • kakovosten pouk, ki omogoča dobro osnovo za nadaljnji študij
 • spodbudno učno okolje
 • prilagajanje šolskih obveznosti športnikom, kulturnikom in ostalim
 • šolski sklad
 • sodobna in opremljena šola
 • kulturni sprejem prvošolcev

KAJ PRAVIJO O ŠOLI DIJAKI?

 • dobra malica
 • dolg odmor
 • sproščen odnos s profesorji
 • zavzetost profesorjev
 • brezžično omrežje za dijake
 • šola in okolica sta lepo urejeni
 • pouk se zgodaj konča
 • ekskurzije, praksa

AKTUALNO

Vabljeni na DAN ODPRTIH VRAT 2020.

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

12. in 13. februar 2021- INFORMATIVNI DAN

do 2. 4. 2021 ODDAJA PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

8. 4. 2021 Javna objava števila prijav na spletni strani MIZŠ

do 22. 4. 2021 morebiten prenos prijave

do 27. 5. 2021 obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa ali obvestilo o vpisu v srednjo šolo

16. do 21. 6. 2021 VPIS PRIJAVLJENIH KANDIDATOV V SREDNJO ŠOLO ali izvedba prvega kroga izbirnega postopka v primeru omejitve vpisa

do 30. 6. 2021 izvedba drugega kroga vpisnega postopka v primeru omejitve vpisa

Za šolsko leto 2021/22 razpisujemo:

 • 56 mest na programu gimnazija
 • 84 mest na programu predšolska vzgoja

                                                         

                                                            

Share on FacebookShare on Google+