Skoči na glavno vsebino

 

POSTOPEK VPISA

 

Omejitve vpisa za sprejem novincev za šolsko leto 2024/25 glede na stanje po roku za prenos prijave ne bo na nobenem programu.

Vsi prijavljeni kandidati bodo v začetku junija prejeli Vabilo k vpisu, kjer bo zapisan razpored vpisa p dnevih in okvirnih urah ter druga navodila v zvezi z vpisom. 

Najkasneje do srede, 12. 6. 2024 morajo vsi kandidati izpolniti ustrezen spletni vpisni obrazec:

 

VPISNI OBRAZEC- GIMNAZIJA

VPISNI OBRAZEC- PREDŠOLSKA VZGOJA

VPISNI OBRAZEC- POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

   

ŠOLSKE POTREBŠČINE

  • Vse ostale potrebščine (zvezki, pisala ipd.) kupijo dijaki po lastni presoji. 

 

ŠOLSKI PRAVILNIKI

 

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

 

16. in 17. februar 2024- INFORMATIVNI DAN

do 2. 4. 2024 ODDAJA PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO na uradnem obrazcu

8. 4. 2024 (do 16.00) javna objava števila prijav na spletni strani MIZŠ

do 23. 4. 2024 (do 15.00) morebiten prenos prijave

do 29. 5. 2024 obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa

v začetku junija 2024 obvestilo o postopku vpisa v srednjo šolo

17. do 21. 6. 2024 VPIS PRIJAVLJENIH KANDIDATOV V SREDNJO ŠOLO ali izvedba prvega kroga izbirnega postopka v primeru omejitve vpisa

do 3. 7. 2024 izvedba drugega kroga vpisnega postopka v primeru omejitve vpisa; izvedba vpisa za sprejete v drugem krogu izbirnega postopka

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Dostopnost