Učenci se lahko na našo šolo vpisujete v dva izobraževalna programa:

V okviru šole deluje DIJAŠKI DOM, ki omogoča bivanje dijakom iz oddaljenih krajev.

PREDNOSTI NAŠE ŠOLE:

 • kakovosten pouk, ki omogoča dobro osnovo za nadaljnji študij
 • spodbudno učno okolje
 • prilagajanje šolskih obveznosti športnikom, kulturnikom in ostalim
 • šolski sklad
 • sodobna in opremljena šola
 • kulturni sprejem prvošolcev

KAJ PRAVIJO O ŠOLI DIJAKI?

 • dobra malica
 • dolg odmor
 • sproščen odnos s profesorji
 • zavzetost profesorjev
 • brezžično omrežje za dijake
 • šola in okolica sta lepo urejeni
 • pouk se zgodaj konča
 • ekskurzije, praksa

Vpis novincev v 1. letnik programa predšolska vzgoja

 

Za vpis v 1. letnik programa predšolska vzgoja na naši šoli je prijavljenih 93 kandidatov. Šola je na MIZŠ posredovala predlog za povečanje obsega razpisnih mest oziroma nadnormative.

MIZŠ je na programu predšolska vzgoja odobrilo povečan obseg razpisanih mest, to pomeni da OMEJITVE VPISA NA PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA NI. Vsi prijavljeni kandidati bodo sprejeti.

 

SPREMENJEN ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

14. in 15. februar 2020 – Informativna dneva  do 11. maja 2020 – Oddaja prijave za vpis v 1. letnik 20. maj 2020 – Objava številčnega stanja prijav (splet) do 16. junija 2020- Morebitni prenos prijav za vpis v 1. letnik do 24. junija 2020 – Obvestilo kandidatom o morebitni omejitvi vpisa oz. vabilo k vpisu od 30. junija do 6. julija 2020 Vpis prijavljenih kandidatov oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka

 

STANJE PRIJAV

STANJE PRIJAV NA DAN 11. 5. 2020:

 • GIMNAZIJA   42 kandidatov
 • PREDŠOLSKA VZGOJA   91 kandidatov

Vsakodnevne spremembe lahko spremljate na strani MIZŠ (Stanje prijav). Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko, Tino Vrčon (tina.vrcon@ss-venopilon.si; 05 3664 118- med 10.00 in 12.00).   Prenos prijav je mogoč do 16. 6. 2020. Prenos prijav ureja šolska svetovalna delavka po predhodnem telefonskem dogovoru (36 64 118):

 • Starši in kandidat osebno prevzamejo prijavo na šoli in jo prenesejo na drugo šolo ALI
 • Šolski svetovalni delavki posredujejo starši po elektronski pošti (tina.vrcon@ss-venopilon.si) skenirano izjavo (Obrazec za prenos prijavnice), podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da svetovalni delavec odjavi kandidata in posreduje prijavo na drugo šolo.

  

Pri izbiri kandidatov  v primeru omejitve vpisa se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk. V primeru, da se na spodnji meji razvrsti več učencev z istim številom točk, se samo pri teh učencih opravil izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike. V letošnjem šolskem letu se izjemoma namesto rezultatov NPZ upošteva seštevek točk, pridobljenih iz zaključnih ocen 7., 8., in 9. razreda OŠ pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik.

                                                         

                                                            

Share on FacebookShare on Google+