Skoči na glavno vsebino

 

STANJE VPISA

Število prijavljenih kandidatov po posameznih programih na dan 8. 4. 2024:

   GIMNAZIJA   57 PRIJAV

                         (spodnja meja za prvi krog v primeru omejitve vpisa je trenutno 96 točk)

   PREDŠOLSKA VZGOJA   87 PRIJAV

                          (spodnja meja za prvi krog v primeru omejitve vpisa je trenutno 73 točk)

   POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI   2 PRIJAVI

Aktualno stanje prijav za vse šole prijav lahko spremljate na spletni strani Ministrstva

Trenutno stanje prijavljenih kandidatov za programe naše šole glede na ocene 7. in 8. razreda lahko spremljate v tabeli

Sprotno bomo posodabljali število prijav za programe, ki jih izvajamo na šoli. Morebitna odločitev, da zaradi večjega prenosa prijav vpis omejimo, bo objavljena na tem mestu. 

 

POSTOPEK PRENOSA PRIJAVE

Kandidati, ki želijo prenesti prijavo na drugo šolo lahko najkasneje do 23. 4. 2024 do 15.00 na elektronski naslov svetovalnega delavca šole, na katero so prvotno oddali prijavo, posredujejo popolno izpolnjen obrazec za prenos prijave (obvezen je podpis kandidata in staršev). Na podlagi tega svetovalni delavec posreduje prijavo na drugo izbrano srednjo šolo. 

Obrazec za prenos prijavnice

Seznam svetovalnih delavcev

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

 

16. in 17. februar 2024- INFORMATIVNI DAN

do 2. 4. 2024 ODDAJA PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO na uradnem obrazcu

8. 4. 2024 (do 16.00) javna objava števila prijav na spletni strani MIZŠ

do 23. 4. 2024 (do 15.00) morebiten prenos prijave

do 29. 5. 2024 obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa

v začetku junija 2024 obvestilo o postopku vpisa v srednjo šolo

17. do 21. 6. 2024 VPIS PRIJAVLJENIH KANDIDATOV V SREDNJO ŠOLO ali izvedba prvega kroga izbirnega postopka v primeru omejitve vpisa

do 3. 7. 2024 izvedba drugega kroga vpisnega postopka v primeru omejitve vpisa; izvedba vpisa za sprejete v drugem krogu izbirnega postopka

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Dostopnost