Skoči na glavno vsebino

Dijaška skupnost

Predsednica dijaške skupnosti: Nika Rojc, 3. a

Namestnik predsednice dijaške skupnosti: Svit Panič Nardin, 4. b

Predstavnika dijakov v Svetu šole: Kristina Trampuž, 3. a, in Miha Kočevar, 4. b

Predstavnica dijakov za šolski sklad: Daša Mlakar, 4. č

Predstavnica dijakov v komisiji za kakovost: Nika Rojc, 3. a

Odbor za PR: Tinkara Lavrenčič, Lana Horvat, Alja Likar, Urška Humar, Nika Čotar in Rok Marinič

Odbor za šolski vsakdan: Lia Bajec, Ivana Lišter, Juan Kavčič in Tine Kramperšek

Odbor za kulturo, šport in obšolske dejavnosti: Anja Krvina, Maja Renčelj, Maja Jež in Maruša Bončina

Mentorica: Laura Brataševec, mag. slov.

Člani dijaške skupnosti v šolskem letu 2022/2023:

 • 1. a: Zala Prah in Mila Škrlj
 • 1. b: Taja Slokar in Maruša Samec
 • 1. č: Nika Čotar in Rok Marinič
 • 1. d: Lan Panič Nadrin in Nejc Posega
 • 1. e: Tanisha Vetrih in Lara Mužič
 • 2. a: Tinkara Lavrenčič in Teo Ličen
 • 2. č: Aleša Gvardjančič in Julija Volarič
 • 2. d: Nina Rupnik in Vita Kofol
 • 2. e: Taja Masten in Hana Beginc
 • 3. a: Lana Horvat in Nika Rojc
 • 3. b: Manja Praček in Živa Plešnar
 • 3. č: Maja Jež in Maruša Bolčina
 • 3. d: Tine Kamperšek in Juan Kavčič
 • 3. e: Zoja Volk in Naja Pajntar
 • 4. a: Neža Stopar in Julija Červ
 • 4. b: Svit Panič Nardin in Lara Mikuž
 • 4. č: Daša Mlakar in Marija Kralj
 • 4. d: Alja Likar in Urška Humar
 • 4. e: Matjaž Bunc in Patricija Bevk

Dijaška skupnost Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina je organizirana skupnost dijakov na ravni šole, zajema oddelka gimnazije in predšolske vzgoje ter se povezuje v Dijaško organizacijo Slovenije (DOS). Dijaško skupnost na šoli organizirajo predstavnika skupnosti in mentorici, sestavljajo pa jo predstavniki dijakov vsakega razreda. Srečanja predvidoma potekajo enkrat mesečno v času pouka.

Nameni dijaške skupnosti Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina so aktivno razreševanje šolske problematike, izboljševanje in posodabljanje šole kot prostora, v katerem se vsak posameznik razvija, raste in pridobiva ustrezno znanje in veščine, ter krepitev pripadnosti šoli. Ob tem imajo dijaki možnost aktivno sodelovati z vodstvom šole, učitelji in starši. Z aktivnostjo v drugih temeljnih organih šole (Svet šole, Dijaška organizacija Slovenije) se predstavniki aktivno zavzemajo za želje in potrebe dijakov. Pravice in dolžnosti članov dijaške skupnosti so opredeljene v dokumentu Pravilnik šolske dijaške skupnosti, sprotne informacije o poteku posameznih srečanj so dostopne v zapisnikih.

Za dijakove pravice v okviru Dijaške organizacije Slovenija skrbi Varuh dijakovih pravic: Matej Svetina

 telefonska številka:  +386 31 896 859 ali 040 818 168
e-pošta: varuh@dijaska.org

Varuh dijakovih pravic dijakom pomaga pri reševanju njihovih problemov znotraj in izven šole. Varuh se vključuje tudi v razprave, posvete in debate povezane s socialno in izobraževalno politiko. Varuh dijakovih pravic je dijakom na voljo, če imajo kakršnokoli vprašanje v zvezi z učnim in izobraževalnim procesom ali pravicami v okviru šole, ponuja pa tudi svetovanje dijakom.

 

Dostopnost