Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti

Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki gimnazijskega programa opraviti zunaj rednega pouka. Izvajajo se v obsegu 300 ur in sicer po 90 ur v prvem, drugem in tretjem letniku ter 30 ur v četrtem letniku. Dijak lahko z udeležbo v raznih obšolskih in izvenšolskih dejavnosti opravi tudi večje število ur.

OIV se delijo na:

  • vsebine, obvezne za vse dijake gimnazije,
  • vsebine po prosti izbiri dijaka.

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake, organiziramo po posameznih letnikih ves čas tekočega šolskega leta, del vsebin je izveden v strnjeni obliki. Z vsebinami proste izbire dijaki dopolnijo manjkajoče število ur. Opravljene OIV so obvezen pogoj za dokončanje letnika. V nadaljevanju je predstavljen nabor dejavnosti za šolsko leto 2022/23.

 

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki programa Predšolska vzgoja opraviti zunaj rednega pouka. Izvajajo se v obsegu 352 ur in sicer po 96 ur v prvem, drugem in tretjem letniku ter 64 ur v četrtem letniku. Dijak lahko z udeležbo v raznih obšolskih in izven šolskih dejavnosti opravi tudi večje število ur.

IND se delijo na:

  • vsebine, obvezne za vse dijake,
  • vsebine po prosti izbiri dijaka.

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake, organiziramo po posameznih letnikih ves čas tekočega šolskega leta, del vsebin je izveden v strnjeni obliki. Z vsebinami proste izbire dijaki dopolnijo manjkajoče število ur. Opravljene IND so obvezen pogoj za dokončanje letnika. V nadaljevanju je predstavljen nabor dejavnosti za šolsko leto 2022/23.

 

Dostopnost