Dejavnosti

Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki gimnazijskega programa opraviti zunaj rednega pouka. Izvajajo se v obsegu 300 ur in sicer po 90 ur v prvem, drugem in tretjem letniku ter 30 ur v četrtem letniku. Dijak lahko z udeležbo v raznih obšolskih in izven šolskih dejavnosti opravi tudi večje število ur.
OIV se delijo na:
– vsebine, obvezne za vse dijake gimnazije,
– vsebine po prosti izbiri dijaka.

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake, organiziramo po posameznih letnikih ves čas tekočega šolskega leta, del vsebin je izveden v strnjeni obliki.
Z vsebinami proste izbire dijaki dopolnijo manjkajoče število ur.
Opravljene OIV so obvezen pogoj za dokončanje letnika.

Katalog OIV za šolsko leto 2021-2022

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki programa predšolska vzgoja opraviti zunaj rednega pouka. Izvajajo se v obsegu 352 ur in sicer po 96 ur v prvem, drugem in tretjem letniku ter 64 ur v četrtem letniku. Dijak lahko z udeležbo v raznih obšolskih in izven šolskih dejavnosti opravi tudi večje število ur.
IND se delijo na:
– vsebine, obvezne za vse dijake,
– vsebine po prosti izbiri dijaka.

Vsebine, ki so obvezne za vse dijake, organiziramo po posameznih letnikih ves čas tekočega šolskega leta, del vsebin je izveden v strnjeni obliki.
Z vsebinami proste izbire dijaki dopolnijo manjkajoče število ur.
Opravljene IND so obvezen pogoj za dokončanje letnika.

Katalog IND za šolsko leto 2021-2022

Share on FacebookShare on Google+