Skoči na glavno vsebino

Karierna orientacija in priprava mladih na njihovo poklicno pot sta dve od pomembnejših nalog sodobne šole. Nenehno spreminjajoči se trga dela narekuje nove razsežnosti pri usmerjanju in opolnomočenju mladih na področju snovanja svoje lastne poklicne poti. Tako naloge šole zajemajo vse od razvijanja osebnostnih in socialnih značilnosti posameznika, prepoznavanja lastnih močnih in šibkih potencialov ter talentov ter raziskovanja lastnih interesov in poklicnih ciljev do spoznavanja obstoječih in perspektivnih delovnih okolij ter razvijanja zmožnosti za samostojno vodenje poklicne poti. Obenem dijaki in dijakinje spoznavajo pomembne ustanove v lokalnem okolju ter njihovo vpetost v delovanje družbe. Tako osmislijo tudi načrtovanje lastne kariere v domačem okolju.

Projekt Senčenje na delovnem mestu, prvotno namenjen tretješolcem gimnazijskega programa, se je v štirih letih izvajanja izkazal kot pomembna dejavnost, ki mlade aktivno spodbuja k razmisleku o nadaljnjih kariernih odločitvah ter jim nudi realno izkušnjo posameznih poklicnih področij. Na željo dijakov po takšnih priložnostih smo vsakemu omogočili  obisk dveh delovnih mest, prvič pa so se lahko senčenja udeležili tudi dijaki tretjega četnika predšolske vzgoje. Skupno so dijaki opravili 64 obiskov različnih delovnih mest, in sicer so letos izbirali naslednje poklice: zdravniki, kirurg, dermatolog, patolog, farmacevt, specialist laboratorijske medicine, direktor, manager, finančni analitik, strojnik, biolog, kemik, agronom, astrofizik, psihoterapevt, klinični psiholog, scenograf, dramaturg, socialni delavec, profesor športne vzgoje, športni terapevt, športni trener, fizioterapevt, kineziolog, pilot, prevajalec, nepremičninski agent, trgovec, odvetnik, sodnik, vzgojitelj, policist, grafični oblikovalec, notranji opremljevalec, arhitekt, računalniški animator.

Vtisi dijakov potrjujejo, da je projekt dobro zastavljen in je prav, da se ohrani kot stalnica na naši šoli:

 • Menim, da bi morali senčenje izkoristiti vsi dijaki, tako tisti, ki so poklic že izbrali, kot tudi tisti, ki se še niso odločili. Tekom senčenja spoznaš bolj realno sliko poklica vključno z njegovimi prednostmi in slabostmi, ki jih velikokrat niti ne opazimo. (Ana Mačus)
 • Meni se je izkušnja senčenja zdela izredno zanimiva in poučna. Všeč mi je, da naša šola to omogoča, saj marsikomu zares pomaga pri odločitvi glede nadaljnjega šolanja. (Hana Slokar)
 • Projekt senčenja se mi zdi res odlična ideja za gimnazijce, saj dobro pripomore k odločitvi glede nadaljnjega šolanja. Predlagala bi, da si dijaki ogledajo čim več različnih področij, ki jih zanimajo, in jih med sabo primerjajo, saj bodo le tako ugotovili, katera jim najbolj ustreza. (Nika Šinigoj)
 • Senčenje na delovnem mestu se mi zdi za srednješolce zelo koristno, saj s spremljanjem delovnega dne dobimo pravo predstavo o določenem poklicu. Nekatere poklice si je namreč kljub znanim informacijam težko predstavljati. (Nisja Vrčon)
 • Senčenje je odlična stvar, ker ti lahko res pomaga pri izbiri študija.
 • Delovno mesto se izplača obiskati, zlasti če še nisi prepričan glede nadaljnjega šolanja. S senčenjem ne moreš ničesar izgubiti, kvečjemu pridobiš nove izkušnje. (Pia Curk)

Po predstavitvi projekta na strokovnih srečanjih se je za senčenje odločilo še nekaj drugih srednjih šol, kar za nas pomeni dodatno potrditev našega uspeha.

V posebno zadovoljstvo nam je vsako leto tudi odziv številnih mentorjev iz uglednih ustanov, ki so pripravljeni deliti svoje znanje in delovne izkušnje z dijaki in dijakinjami. Njim smo se zahvalili na strokovnem srečanju v začetku junija, kjer je dr. Alenka Rebula podala koristne nasvete za učitelje in mentorje, ki spodbujajo mlade na poti uresničevanja svojih spodobnosti.

V letošnjem šolskem letu so svoja vrata dijakom odprli naslednji posamezniki, zavodi, organizacije in podjetja:

 • Veterinarska bolnica Vipava,
 • Arhitektura in oblikovanje Sanja Premrn,
 • Psihoterapija Nadeja,
 • Center za krepitev zdravja in Zdravstveni dom Ajdovščina,
 • Lekarna Ajdovščina,
 • INCOM d. o. o.,
 • Vida Mali Lemut, odvetnica,
 • Lipovž Marko, Kondicijsko trenerstvo LAP,
 • Primorske novice, enota Nova Gorica,
 • Arhitekturni studio Pikaplus,
 • Slovensko narodno gledališče, Nova Gorica,
 • Okrožno sodišče v Novi Gorici,
 • Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
 • Janez let, Ljubljana,
 • Gaberit nepremičnine Matija Ceket sp.,
 • Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici,
 • Policijska postaja Ajdovščina,
 • BB dermatologija, d. o. o,
 • TAXA d. o. o. Ajdovščina,
 • Prevajalska zadruga Soglasnik, Ljubljana,
 • Veterinarska ambulanta Ajdovščina,
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, lokacija Nova Gorica,
 • Dušan Mesesnel, športni fizioterapevt,
 • Fakulteta za naravoslovje, Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici,
 • Metal Design, d. o. o.
 • Infinitiy Sport, Nova Gorica,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
 • Tea Goljevšček, Oblikovanje vidnih komunikacij,
 • Center za socialno delo severna Primorska, enota Ajdovščina,
 • Osnovna šola Šturje,
 • Otroški vrtec Ajdovščina.

Vsem se za njihovo pripravljenost in odprtost iskreno zahvaljujemo. Nenazadnje gre zahvala Inštitutu za mladinsko politiko, ki od vsega začetka z nami soustvarja in izvaja projekt, ter Občini Ajdovščina, ki ima vedno posluh za aktivnosti, ki podpirajo mlade.

Tina Vrčon, svetovalna delavka

Dostopnost