Za nami je spomladanski rok splošne in poklicne mature 2021. Veseli smo doseženih uspehov čisto vsakega maturanta.

Nekaj statistike: Poklicno maturo je opravljalo 72 dijakov, kar 97% jih je bilo uspeših. Povprečno število točk, ki so jih dosegli naši maturantje je 17,44, kar je za točko več od slovenskega povprečja. Pri tem velja posebej omeniti 5 zlatih maturantk: Eli Čigon, Saro Furlan, Lino Lazić, Martino Šebenik in Evo Terčon. Še posebej pa se velja pohvaliti z Lino Lazić in Evo Terčon, ki sta na poklicni maturi dosegli vseh 24 možnih točk.

Z leve proti desni: Sara Furlan – zlata maturantka, Vida Červ – razredničarka, Martina Šebenik – zlata maturantka, Irena Šen Vitez – razredničarka, Eva Terčon – diamantna maturantka, Andrej Rutar – ravnatelj, Eli Čigon – zlata maturantka, Damjana Plešnar – razredničarka in Lina Lazić – diamantna maturantka

Splošno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravilo vseh 32 dijakov. Posebna pohvala pa gre dvema zlatima maturantkama: Lari Bratina in Maši Korečič. Prav tako so bili maturantje splošne gimnazije z 21,8 točkami za točko boljši od slovenskega povprečja.

Z leve proti desni: Lara Bratina – zlata maturantka, Andrej Rutar – ravnateljj in Maša Korečič – zlata maturantka

Čestitamo vsem maturantkam in maturantom za dosežene rezultate. Ponosni smo na vas, pa ne le zato, ker ste se izkazali le na zrelostnem izpitu (maturi), ampak ste svojo zrelost dokazovali z različnimi dejanji in delovanji na področju šolskih in obšolskih dejavnosti. Predvsem pa ste skrbeli za dobre medsebojne odnose z vrstniki in z zaposlenimi ter tako gradili trdno skupnost pilonovcev. Verjamemo, da v svet odhajate z dobro popotnico za nadaljnje delo in življenje.

Generacija programa Gimnazija 2017/2021

Hvala vam za sled, ki ste jo pustili na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. V nadaljnjem življenju pa vam želimo obilo sreče in uspehov.

Share on FacebookShare on Google+