Skoči na glavno vsebino

17. 5. 2021 se zaključuje izobraževanje po prilagojenem modelu C. Vsi dijaki se izobražujejo v šoli po modelu B.

 

Datum: 04. 03. 2021

Dijaki in starši, lepo pozdravljeni!

V naslednjem tednu se bo začel pouk v prostorih šole še za nekoliko večjo skupino dijakov. V šoli se bodo stalno izobraževali dijaki zaključnih letnikov. Ostali dijaki se bodo izmenično izobraževali en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da bo pri pouku približno polovica oddelkov.

Na naši šoli se z 8. 3. začne pouk v živo za naslednje oddelke: 1. a, 1. b, 1. č, 1. d, 1. e, 2. a, 2. b, 4. a in  4. b. V to skupino spadajo še 4. č, 4. d. in 4. e, ki pa so naslednji teden še na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu.

Dijaki iz 3. a, 3. b, 2. č, 2. d, 2. e, 3. č, 3. d, 3. e se naslednji teden še šolajo na daljavo. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah oz po urniku v eAsistentu. V vseh šolskih prostorih je potrebno uporabljati zaščitne maske in skrbeti za higieno. Učilnice se bodo zračile, zato poskrbite za ustrezna oblačila. Način dela pri športni vzgoji vam bodo predstavili športni pedagogi.

15. 3. imamo projektni dan. Ta bo zaradi načina izvedbe potekal na daljavo. Tako da se pouka v živo od 16. 3. do 19. 3. udeležujejo naslednji razredi: 3. a, 3. b, 2. č, 2. d, 2. e, 3. č, 3. d, 3. e ter seveda vsi 4. letniki.

Želim vam uspešno delo in vas lepo pozdravljam!

Ravnatelj
Andrej Rutar

Datum: 13. 02. 2021

Dijaki in starši, lepo pozdravljeni!

Začeli smo odpirati šole tudi v naši regiji. Naslednji teden pridete v šolo dijaki zaključnih letnikov. Ostali boste morali počakati vsaj še do marca/ zaključka počitnic. Pri vračanju v šolo se držite navodil, ki jih moramo izpolnjevati pri izvajanju izobraževanja v prostorih šole in vam jih bomo posredovali/(sproti pošiljali).

Dijaki 4. letnika programa predšolske vzgoje ste že dogovorjeni za opravljanje prakse v vrtcih. Želim vam čim boljšo praktično izkušnjo z delom, za katerega se izobražujete in čim boljše sodelovanje z dodeljenim mentorjem ter skupino, v kateri boste opravljali zadolžitve. Držite se navodil, ki vam jih posredujejo delodajalci in mentorji v vrtcu.

Z učitelji smo se pogovorili o pomenu prilagoditev, ki so potrebne zaradi zelo različnih individualnih razmer, ki so v času pouka na daljavo bile pri vsakemu posamezniku. Zelo me veseli, da je splošen pregled dela in rezultatov zelo pozitiven in da ste v veliki večini dosegali številne zastavljene vsebinske in procesne cilje. Vseeno pa ste nekateri posamezniki bili v tem času precej odsotni. Vse skupaj spodbujam, da pozitivno in z medsebojno pomočjo pristopate do sošolk in sošolcev, ki so zaradi kakršnih koli razlogov, v tem času izpustili določen obseg izobraževanja in se jim ta primanjkljaj sedaj pozna. Za nekatere razrede že vem, da ste se odlično organizirali tudi glede te dodatne medvrstniške pomoči.

V anketi ste izrazili željo tudi po drugih izbirnih vsebinah in interesnih dejavnostih. Pohvaliti vas želim zato, ker ste ponujene športne in kulturne vsebine vzeli resno in s tem potrdili, da se zavedate pomena, ki jih te vsebine imajo v posameznikovem življenju. Napovedujem, da vas bodo učitelji v prihodnje obvestili še o nekaterih drugih že načrtovanih dejavnostih. Aktivno potekajo priprave na projektni dan, ki ga bomo izvedli v marcu. Obvestilo o tem boste dobili predvidoma v torek. Tokrat boste sami posamezno izbirali dejavnosti, ki se jih boste udeležili.  Zaradi organizacije projektnega dne je zelo pomembno, da se na dejavnosti prijavite v roku, ki bo zapisan.

Zahvaljujem se staršem, ki razumete situacijo in po svojih najboljših močeh skrbite za podporo dijakom. Lepo vas pozdravljam,

Ravnatelj
Andrej Rutar

Datum: 21. 01. 2021

Dijaki in starši, lepo pozdravljeni!

Za nami je tretji mesec izobraževanja na daljavo. Od učiteljev pa tudi s strani dijakov slišim, da je motivacija za delo nekoliko padla. Še vedno pa vidim, da šolo dijaki jemljete resno in da tudi učitelji dobro razumejo situacijo v kateri smo se znašli in se ustrezno prilagajajo omejitvam, ki jih pri tovrstnem načinu dela imamo. Trudimo se poenotiti stališča in izmenjevati čim več informacij, da lažje in bolje razumemo vse težave, ki se v procesu izobraževanja pojavljajo.

Dolgo časa je bila naša regija med tistimi z manj okužbami. Danes, ko se napoveduje odpiranje šol v številnih regijah, naše ni na tem seznamu. Dijaki ste izrazili željo po dejavnostih, ki bi lahko kakšen dan prekinile klasičen pouk, zato smo se hitro odzvali in pripravili nekaj dni dejavnosti. Napovedujem, da boste v prihodnjih dneh dobili obvestilo o športnem in kulturnem dnevu. Kulturno in športno udejstvovanje je pomembno za celostni razvoj, zato si želim, da bi se ob omenjenih aktivnostih imeli lepo ter se kaj novega naučili oz. si kaj zanimivega ogledali. 

Naš učitelj in multiplikator Samuel Farsure v teh dneh zbira prispevke za objavo v šolskem glasilu Izvir. Nekateri učitelji so dijake že povabili k pisanju kakšnega prispevka. Hvala vsem, ki ste se do danes že odzvali. Še enkrat bi želel pozvati in spodbuditi vse dijake in tudi starše, da lahko prispevate kakšno svojo misel. Zapise zbira Samuel na njegov elektronski naslov samuel.farsure@ss-venopilon.si. Letošnje leto je zelo posebno in drugačno, zato bo tudi Izvir poseben, zgodovinski. Odprli bomo prostor za vaše zapise o pogledih na šolo, izobraževanje, družbeno situacijo. Delite lahko morebitne strahove, jezo, pohvale, lahko razmišljate o posledicah, ki nas čakajo (je prihodnost skozi vaše oči svetla ali temna, napovejte jo). Naj bo Izvir tudi nekoliko vaš. Zaradi časovnega načrta zbiramo prispevke najkasneje do 29. 1. 2021. Vesel bom vseh prispevkov staršev in dijakov ter pogledov na letošnje leto. Rdeča nit Izvira je Kaj zares šteje? Lahko pa se od niti tudi nekoliko oddaljite. 

Vsi smo se do sedaj precej naučili in mnogo se še bomo. Tudi v naši regiji, se bo situacija glede virusa izboljšala in delo bo steklo na drugačen način. V tem času pa bomo poleg številnih predmetnih ciljev spoznali in premislili o tem, kaj zares šteje. 

Lepo vas pozdravljam, 

Ravnatelj
Andrej Rutar

Datum: 10. 12. 2020

Dijaki in starši, lepo pozdravljeni!

Že drugi mesec poteka pouk na daljavo in glede na negotove razmere je težko napovedati, kdaj se bomo ponovno srečali v šol. Za vse je to poseben način dela, ki zahteva mnogo vestnosti, motivacije, truda in prilagajanja. Vem, da se trudite po svojih najboljših močeh, za kar se vam iskreno zahvaljujem. 

Ministrica je s sklepom odločila, da bo v šolskem letu 2020/21 le eno ocenjevalno obdobje. Na šoli smo skladno s tem prilagodili prilogo Šolskim pravilom ocenjevanja, v kateri je za to šolsko leto na novo določeno število ocen in načini ocenjevanja pri posameznih predmetih. Novi načrti ocenjevanja znanja bodo veljali v tem šolskem letu ne glede na to, kdaj se ponovno vrnemo v šolo. Priloga je dostopna na spletni strani šole pod zavihkom O šoli/Pravilniki, z novostmi pa vas bodo seznanili tudi učitelji pri posameznih predmetih. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je v času pouka na daljavo poseben izziv. Potrebno je prilagajati način izvajanja ocenjevanja, poskrbeti za ustrezno tehnično podporo ter ocenjevanja ustrezno razporediti. Kljub zagatam, ki se ob tem pojavljajo, je pomembno z ocenjevanjem nadaljevati. Dijaki tako prejemate sprotno povratno informacijo o svojem delu ter tudi v tem času lahko opravljate obveznosti povezane z ocenjevanji.

Za dijake, ki težje razumete snov pri posameznih predmetih, bodo profesorji določili govorilno uro za dijake ali izvedli dopolnilni pouk. Ker je za uspešno šolsko delo pomembno sprotno reševanje učnih problemov, vas spodbujam, da se teh aktivnosti udeležujete.

Do sedaj smo skupaj naredili ogromno, da je izobraževanje in pridobivanje predvidenega znanja in spretnosti tudi v spremenjenih razmerah, potekalo kar se da najbolje. Zato verjamem, da bomo tudi prihajajoče izzive skupaj lahko uspešno reševali. Pred nami je še nekaj tednov pouka potem pa zaslužene počitnice. V prazničnem decembru vam želim veliko zdravja, energije in veselja v krogu najbližjih

Ravnatelj
Andrej Rutar

 

Datum: 13. 11. 2020

Dijaki in starši, lepo pozdravljeni!

Skoraj mesec dni poteka šola na daljavo. Dijaki in učitelji smo ponovno postavljeni pred nove izzive in naloge. Vem, da smo na to pripravljeni bolje kot spomladi in na tem mestu pohvalim dijake za njihovo redno in vestno delo.

Obenem se zavedam, da lahko delo na daljavo povzroča občasne težave, bodisi učne ali tehnične. Ker je stik učiteljev z dijaki okrnjen, je za dobro delo pomembno sodelovanje vpletenih v delovanje šole v vseh smereh in relacijah med dijaki, učitelji in starši.

Naj pohvalim dijake za njihovo resnost in vestnost v zadnjih tednih. Situacija glede vrnitve v šolo je žal negotova, njihov vsakdan je ponovno okrnjen in zato je tako spodbuda učiteljev kot tudi staršev v teh časih zanje zelo pomembna. S skupnimi močmi in doslednostjo verjamem, da bomo uspeli zagotoviti dijakom kakovosten pouk na daljavo.

Ravnatelj
Andrej Rutar

Dostopnost