Skoči na glavno vsebino

V petek, 8. maja 2020, smo se prijetno družili z dijaki in dijakinjami primorskih srednjih šol v spletnem seminarju Primerjava dramskih oseb v štirih Cankarjevih dramah, ki tvorijo letošnji maturitetni sklop. Sodelovanje med Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina in Fakulteto za humanistiko Univerze v Novi Gorici je obrodilo zanimivo in vsebinsko polno predavanje, ki je letošnjim gimnazijskim četrtošolcem zagotovo odstrlo novo razumevanje prebranih besedil. Svoje poglede na ženske in moške like sta dijakom in dijakinjam posredovala predavatelja na Fakulteti za humanistiko Zoran Božič in Katja Mihurko Poniž, o analizi Cankarjevih besedil pri pouku je spregovorila profesorica slovenščine s Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Mateja Ceket Odar. Organizacijo srečanja in moderiranje pogovora je prevzela multiplikatorka Laura Brataševec, sicer tudi diplomantka prvostopenjskega in drugostopenjskega programa Slovenistika na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

K ogledu dogodka vas vabimo na povezavi:
https://youtu.be/gnjjul2h2TA

Dostopnost