Skoči na glavno vsebino

Kot smo napovedali prejšnji mesec, je bila v novembru naša pozornost usmerjena v projektni dan, ki smo ga na šoli izvedli v četrtek, 28. 11. 2019. Letos smo ga poimenovali IzUMi za trajnost, saj smo se posvečali inovativnim pristopom – tako tistim, ki so v preteklosti pripomogli k razvoju, kot tistim, ki bodo danes in v prihodnosti prispevali k boljšemu jutri.

Projektni dan je potekal v obliki delavnic. Dan smo začeli s skupnim uvodnim video posnetkom, kjer smo slišali razmišljanja nekaterih dijakov o tem, kakšen svet si želijo, in nagovor ravnatelja. Potem pa smo po razredih ves dopoldan ustvarjali na teme inovacij, izumov, trajnostnega razvoja: Postali smo izumitelji za en dan in izumljali za boljšo prihodnost. Iz naravnih materialov iz okolja smo ustvarjali glasbeno-besedni recital, ustvarjali smo sodobno glasbo ob animaciji, odkrivali povezave med glasbo in matematiko, med matematiko in geografijo. Spoznavali smo izume in izumitelje ter njihov vpliv na razvoj. Raziskovali smo trajnostni razvoj v vrtcih po Evropi, enakost spolov, čebelarstvo in problematiko ogroženosti opraševalcev, športne pripomočke nekoč in danes. Spoznavali smo revolucionarja Ivana Cankarja in pedagogiko Montessori, se učili znakovnega sporazumevanja z dojenčki, obujali leseno obrt in pletli lesene košare, izdelovali periskop in še in še …

Dan smo zaključili s predstavitvijo izdelkov, ki so nastali tekom dneva. Dan je zaznamoval nevsakdanji pouk z veliko ustvarjanja in prav gotovo ga naslednje leto ponovimo. Kaj predlagate za temo?

Z izvedbo projektnega dne smo naredili nekaj izjemnega, kar so nam v pogovorih potrdili tudi strokovni sodelavci Zavoda RS za šolstvo. Učitelji so na projektni način izvajali pouk strnjeno, po več učiteljev na razred. Potrebno je bilo sodelovanje tako učiteljev kot učencev. Pouk se je izvajal v manjših skupinah, učitelji so predvsem pripravili dejavnosti in usmerjali dijake. Aktivnost učencev je bila zelo velika, prišle so do izraza njihove ideje in rešitve. Lahko rečem, da so to elementi sodobnega pouka in da smo izpeljali zgleden primer, ki se bo v strokovnih krogih obravnaval kot primer dobre prakse uvajanja sodobnih pristopov v vzgojno izobraževalnem sistemu. 

Ravnatelj Andrej Rutar

 

 

Dostopnost