Skoči na glavno vsebino

Letos se spominjamo kar nekaj obletnic: 100. obletnice konca 1. svetovne vojne, 400. obletnice začetka 30-letne vojne, 50-letnice pomladi 1968, ob tem pa zaključujemo tudi Cankarjevo leto. V luči teh pomembnih dogodkov izjemnega pomena za tok zgodovine, smo letošnji projektni dan naslovili Spremembe za mir.

Izpeljali smo ga 14. novembra 2018, na njem pa smo sodelovali vsi dijaki obeh programov ter vsi učitelji. Po tem, ko smo zjutraj prisluhnili nagovoru ravnatelja, smo si skupaj ogledali daljši posnetek. Ta se je začel s pregledom velikih globalnih sprememb od leta 1618 oziroma 1918 vse do danes, sledila pa so pričevanja o različnih dogodkih, ki so se v tem obdobju zvrstili. Za konec te skupne uvodne ure smo izvedeli, kaj mir pomeni ljudem okrog nas – od tistih najmlajših do najstarejših – in tudi sami zapisali Misli za mir. Od tod dalje pa je pouk stekel v obliki delavnic. Raziskovali smo vojno in mir, se s pesmijo borili proti nasilju, kriptirali in dekriptirali, pletli evropske povezave, sledili vojnim reportažam, razbijali stereotipe in gradili medkulturnost.

Pa poglejmo bolj podrobno …

Ustvarili smo kaligrame, uprizorili recital iz Cankarjevih del in dramatizirali pesmi v domačem in tujih jezikih ter tako razvijali naše ustvarjalne in jezikovne zmožnosti ter bralno pismenost. Glasbeno smo se lotili pesmi proti vojni, Cankarjevih del, Johna Lennona, spoznali slovensko ljudsko vojaško pesem in celo ustvarili ter izvedli svojo lastno Pesem miru. S pomočjo vzgojiteljic iz vrtcev smo pripravili delavnico za otroke, s katero jih bomo v prihodnje učili komunikacije za mir. Po matematično smo se lotili Cankarjeve Zaklenjene kamrice in se poučili o kriptografiji. Načrtovali smo obisk Evropskega parlamenta v Bruslju in spoznavali pomen evropske povezave pri zagotavljanju miru. Pri zgodovini smo preučevali spremembe zadnjih 100 let in spoznavali korenine sedanje podobe Slovenije, Evropske unije ter sveta. Obiskal nas je tudi pričevalec nekega drugega časa, gospod Jaka Novak, in nam predstavil svojo življenjsko pot, življenje v taborišču ter občutke ob koncu vojne. Z begom v mir smo raziskovali migracije 20. in 21. stoletja ter rušili stereotipe o migrantih. Spoznali smo Edija Šelhausa, domačina in fotoreporterja v vojni in miru. Po geografsko smo raziskali pomen prometa v Ajdovščini in njeni okolici v času soške fronte ter predlagali vizijo prometa v občini z vidika trajnostnega razvoja. Opozorili smo na pomen planeta, te blede modre pike, ki je naša skupna last, ter na problematiko prekomernega izkoriščanja naravnih virov. Podučili smo se o temeljih prosocialnega vedenja: pomoči, altruizmu in empatiji. Ozavestili smo tudi pomen uvajanja tehnike EFT v vrtce za razvoj čustvene inteligence otrok. Za izredne razmere smo usvojili tehnike prve pomoči, posvetili smo se fairplay-u v športu in zarisali vzporednice z vojno. Dogajanje je skrbno dokumentirala skupina dijakov, ki so pripravili posnetek in zgovorne fotografije.

Poleg učiteljev, ravnatelja, pričevalca ter vzgojiteljic Ingrid Šelj, Judite Leban in Marjane Črnilogar je pri načrtovanju in izvedbi  projektnega dne sodelovala tudi Natali Panič Nardin, naša nekdanja dijakinja, študentka Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Skupaj smo torej dali miru priložnost, da nas za hip prevzame, si zamišljali, kakšen je naš svet bil pred sto in štiri sto leti, kakšen je danes in kakšen bi še lahko postal. Za en dan smo nase prevzeli odgovornost in načrtovali spremembe. Spremembe za mir.

Med prireditvijo se nam je pridružil minister gospod Jernej Pikalo in nas dodatno spodbudil k tovrstnim dejanjem, ki so izjemnega pomena za globalno skupnost. Po njegovih besedah je prav zavedanje pomena miru in nevarnosti vojne tisto, kar pomaga razumeti razmere za krepitev gospodarskih, znanstvenih in medčloveških vezi po drugi svetovni vojni v okviru nastajajočih evropskih integracij. Na ta način je treba po ministrovih besedah razumeti tudi vsa dosedanja prizadevanja EU za mir. Poslovili smo se s pesmijo. Nadaljevali bomo pretežno v šolskih klopeh, vendar smo domov zagotovo odšli bogatejši tudi za spoznanje, kako lahko s skupnim razmislekom in ozaveščenostjo doprinesemo k notranjemu in svetovnemu miru. Zdaj pa je na nas, da delimo svoja spoznanja z drugimi, saj z vsakim iskrenim odnosom utrjujemo temelje, na katerih počiva mir celotnega sveta.

Ravnatelj je ob zaključku povzel, da je minister obisk šole izkoristil tudi za to, da nas bolje spozna. Seznanili smo ga z vsemi razvojnimi projekti, v katere je vpeta šola, s sodelovanjem z lokalno skupnostjo, gospodarstvom ter izobraževalnimi in investicijskimi načrti, ki jih imamo tako na področju razvoja programov kot v skrbi za trajnostni razvoj. Minister je izrazil zadovoljstvo s širokim spektrom dejavnosti, v katere je šola vpeta, z urejenostjo prostorov in okolice, aktivnostjo dijakov in ambicioznostjo šole pri postavljanju načrtov za prihodnost. Veseli smo potrditve odličnega dela, načrtov in usmeritev.

Ekipa organizatorjev projektnega dne

 

Dostopnost