Skoči na glavno vsebino

V drugem letniku srednješolskega izobraževanja je velik del učne snovi pri predmetu slovenščina namenjen spoznavanju življenja in del našega največjega pesnika Franceta Prešerna. O njem je bilo povedanega že veliko, vendar se včasih zdi, da je Prešeren današnjim mladostnikom tuj in nerazumljiv. Zato so po usvojenih teoretičnih podatkih dijaki 2. letnikov programa Predšolska vzgoja svoje znanje utrdili in nadgradili s t. i. projektom Prešeren. V okviru pouka slovenščine so 6 šolskih ur namenili pripravi različnih izdelkov. Nekateri so prek skupinskega dela snemali kratke filme na temo različnih Prešernovih pesmi, drugi so organizirali soočenje Kopitarja in Čopa, izdelovali so animacijo po motivih Povodnega moža, strip o Krstu pri Savici, recital Prešernovih pesmi.

V vseh treh razredih so izdelali tudi slikanice o Prešernovem življenju, namenjene predšolskim otrokom. Na ta način so se poglobili v že usvojeno snov, samostojno so luščili pomembne podatke in ugotavljali vrednost in pomembnost Prešernovega ustvarjanja. Ker so bili pri delu popolnoma samostojni, so si morali organizirati čas in potek dela in najpomembneje, krepili so medsebojne odnose in zmožnost dela v skupini. Pri pripravi izdelkov so se zelo potrudili in pokazali številne vrline in talente. Vse prispevke so ob koncu združili v prijetno informativno oddajo o Francetu Prešernu in obljubili, da nam bodo v prihodnje postregli tudi s podatki o življenju in delu Ivana Cankarja. Izdelek je dostopen na spletu in bo za tovrstno delo morebiti navdihnil tudi druge srednješolce. (Laura Brataševec, prof.)

Dostopnost