Skoči na glavno vsebino

Zdravje je naše največje bogastvo, pravi star slovenski pregovor. Pomembno je, da že v mladosti krepimo zdrave navade, saj tako vplivamo na kvaliteto našega življenja v prihodnosti. Na naši šoli se trudimo, da zavedanje o pomenu zdravja sistematično vnašamo tudi v šolske klopi. »Na šoli vsakoletno za vse dijake šole pripravljamo preventivni program, v katerega umeščamo teme, ki se dotikajo skrbi za zdravje in dobro počutje. Program izvajamo s pomočjo zunanjih izvajalcev, med njimi so tudi predstavniki Zavoda IZRIIS,« pravi prof. Tina Vrčon, svetovalna delavka Srednje šole Veno Pilon. Zavod IZRIIS pod okriljem Ministrstva za zdravje izvaja program “Izberi zdravo življenje”, preko katerega intenzivno obravnava bolj pereča področja zasvojenosti pri mladih ter njene vzroke. Udeležence spodbuja h aktivni udeležbi, izdelavi konkretnih materialov in vse faze utemelji na metodi “learning by doing” – učenje z delom. Glavni namen programa je, da dijaki in dijakinje postanejo promotorji zdravja. Dijaki predšolske vzgoje bodo svojo vlogo uresničevali v okviru šolske prakse v vrtcu, kjer bodo predšolske otroke osveščali o pomembnosti izbire zdravega življenjskega sloga.

Tina Vrčon je kot prednost programa izpostavila to, da se mladinski delavci Zavoda IZRIIS z dijaki srečajo večkrat tekom šolskega leta, med posameznimi srečanji pa so z njimi v stikih tudi preko elektronske pošte. »Predstavitev naučenega malčkom v vrtcu tekom prakse je še dodatna nadgradnja samega dela. Tako so dijaki neprestano v stiku s temo, ki jo obravnavajo, jo podrobno spoznajo in lažje postane del njihovih življenjskih navad.«

Špela Godnič, dipl. soc. del. iz Zavoda IZRIIS o svojem delu z mladimi pravi: »Težko opišem, kako zelo pomembno se mi zdi, da je je tematika o izbiri zdravega življenjskega sloga vključena v šolski program. Med mlade je potrebno širiti znanje in krepiti njihovo samozavest ter samopodobo. Prav tako jih je potrebno podpirati in jim biti v zgled, da se bodo naučili ceniti lastno zdravje ter da bodo dovolj samozavestni in osveščeni z informacijami, da se bodo vsak dan znali najbolje odločati zase. Želim, si, da bi s svojim delom pozitivno vplivali na dijake in prispevali k temu, da bi se zavzeli za svoje zdravje.«

Program smo začeli izvajati že jeseni z uvodnim predavanjem osveščanja o negativnih učinkih rabe tobaka. Dijaki so si pogledali različne protikadilske kampanje in tv oglase. Prav tako so govorili o negativnih učinkih kajenja na telo, o pasivnem kajenju otrok in nevarnostih kajenja med nosečnostjo. Nato so v skupinah izdelali promocijski plakat o škodljivosti rabe tobaka, alkohola in marihuane. Tija, Anja, Petra in Lara so o predavanju povedale: »Izvedele smo kar nekaj novih in koristnih informacij. Same poznamo kar nekaj kadilcev, ki smo jim posredovale te informacije.« Nastja je dodala: »Menim, da je predavanje marsikateremu spremenilo mišljenje oz. mu vsaj dalo misliti.«

Na kasnejših srečanjih so dijaki v vsakem razredu skupaj izbrali maskoto za promocijo zdravja, jo zasnovali, narisali, napisali njeno zgodbo in določili njene lastnosti. Tako bodo otrokom pomembnost zdravega življenjskega sloga približevali Pujsek Zdravček, Korenčkov palček Vito ter Čiki – Panda (ki je spoznala, zakaj kajenje ni v redu, se znebila svojega vzdevka in postala Panda). Mag. Neja Samar Brenčič, vodja Zavoda IZRIIS in izvajalka delavnic je s sodelovanjem Pilonovcev v programu zelo zadovoljna. »Dijaki se zelo aktivno vključujejo v ustvarjanje in konkretno delo. So pozitivni in kreativni tako, da je sodelovanje z njimi spodbudno in navdušujoče. Prav tako smo veseli, da tako učinkovito sodelujemo s šolo in z mentoricami – go. prof. Tino Vrčon in go. prof. Majo Terbižan.«

Na zadnjem srečanju, ki je potekalo v sredo, 17. januarja 2018, smo govorili o samopodobi, čustvih, empatiji in komunikaciji, s čimer smo spoznavali pomembnost notranje umirjenosti in sprejemanja samega sebe. Nato je sledila konkretna izdelava maskot. Pod rokami ustvarjalnih dijakov in dijakinj so tako nastajali najrazličnejši materiali, ki bodo otrokom omogočali integracijo vrednot zdravega življenja: spomin, lutke, prehrambne piramide… Med praktičnim delom smo dijake in dijakinje povprašali o njihovem odnosu do zdravja v njihovem okolju. Na vprašanje, kako lahko sami spodbujajo zdrav način življenja, so se Ajla, Maja, Špela in Kaja strinjale: »Pomembno se nam zdi, da odkrito spregovorimo o posledicah nezdravega življenja. Glede kajenja pa menimo, da bi bilo potrebno ozaveščanje o sestavinah, ki jih vsebujejo cigarete. Same smo bile zgrožene, ko smo izvedele, kaj vse se skriva v cigaretah.« Na vprašanje, kako lahko pozitivno vplivajo na mlajše, pa so v en glas povedale: z zgledom. Zraven, pa so pripomnile: »Če želiš biti mlajšim za zgled, sam ne smeš kaditi – od drugih ne moreš zahtevati nečesa, kar sam ne zmoreš.« Tako bodimo zgled drug drugemu in izberimo zdravo življenje!

Program »Izberi zdravo življenje!« (Program varovanja in krepitev zdravja otrok in mladostnikov) sofinancira: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, Mestna občina Ljubljana – Četrtna skupnost Bežigrad, Zavod IZRIIS, MKS, Klinika Pet Vet Ljubljana, Eranova, ŽLŠ, zasebni donatorji.

Avtor: Zavod IZRIIS

 

 

Dostopnost