Skoči na glavno vsebino

Čestitamo profesorici biologije Sonji Marušič za Priznanje Blaža Kumerdeja. Profesorica si je to pomembno priznanje prislužila za izjemno delo na področju uvajanja novosti v šolo.

16649222_964874666978986_6300989315134967526_n

Foto: Tadej Beočanin (župan Občine Ajdovščina), Sonja Marušič (prejemnica priznanja), Andrej Rutar (ravnatelj Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina). Vir: Tadej Beočanin, Facebook

 

PREDSTAVITEV DOBITNICE PRIZNANJA

Sonja Marušič je zaposlena na srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Kot vodja strokovnega aktiva učiteljic in učiteljev  fizike biologije in kemije na šoli spodbuja smiselno medpredmetno sodelovanje. S predanim delom spodbuja vedoželjnost in motivira dijakinje in dijake za raziskovalno delo in razvija zavedanje o pomenu znanja za posameznika in družbo. Tiste, ki želijo vedeti več zelo uspešno pripravlja na tekmovanja. Pod njenim mentorstvom dijakinje in dijaki izvajajo raziskovalne projekte, s katerimi dosegajo odlične uspehe.  Znanstveni pristop postavlja v kontekst etike, vrednot in odgovornosti.

Razvojno naravnana šola ji omogoča, da nenehno raziskuje in posodablja svojo prakso. Sodeluje v mnogih projektih in razvojnih nalogah Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). Udeležuje se izobraževanj v okviru projektov in razvojnih nalog ter programov usposabljanj ZRSŠ. Svoje znanje bogati tudi na usposabljanjih na mednarodnih posvetih ZRSŠ in v tujini.

Poleg sodelovanja pri pripravi kataloga znanja Naravoslovje za otroke v izobraževalnem programu Predšolska vzgoja je z ZRSŠ odlično strokovno sodelovala na primer:

  • v projektu Didaktična prenova gimnazije, kjer je razvijala kurikularne povezave,
  • v projektu Posodobitev gimnazije je sodelovala pri izvedbi pilotnega projekta Timsko poučevanje,
  • v projektu Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov je sodelovala v nalogi Uvajanje sprememb
  • v projektu Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT) je sodelovala v nalogi Spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju Slovenija-Italija. Razvojno delo na tem področju nadaljuje in rezultate uspešno implementira na ostalih območjih Slovenije. Na mednarodnem natečaju, je septembra 2014 pod njenim mentorstvom skupina dijakinj in dijakov prejela prvo nagrado za projektno nalogo na temo raziskovanja biotske pestrosti.
  • v projektu Posodobitev kurikularnega procesa na osnovni šoli in gimnaziji je razvijala in preizkušala primere sistemske obravnave in povezovanja temeljnih bioloških konceptov. Primeri so objavljeni v gradivih za učiteljice in učitelje Posodobitve pouka v gimnazijski praksi ter Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi.
  • V razvojni nalogi Formativno spremljanje v ustvarjalnem učnem okolju preizkuša elemente formativnega spremljanja in preverjanja. S smiselnim vključevanjem različnih pristopov spodbuja napredovanje vseh dijakinj in dijakov v znanju in mišljenju. Spodbuja vrstniško sodelovanje in razvija odgovoren odnos.

Izkušnje in znanje, ki ga je pridobila v projektih ter izobraževanjih smiselno povezuje in vključuje v svoje nadaljnje razvojno delo.

V predmetno razvojni skupini za biologijo daje strokovne pobude in tvorno sodeluje pri razvoju predmeta ter preizkušanju in implementaciji posodobitev v šolski prostor. S prepričljivimi predstavitvami in delavnicami na usposabljanjih učiteljicam in učiteljem nudi strokovno podporo pri krepitvi sodobne sistemske obravnave realnega sveta.

Je izjemna učiteljica in strokovna sodelavka, ki z odličnim sodelovanjem z ZRSŠ prispeva k uspešnemu razvoju in posodabljanju pouka.

Dostopnost