VITR – Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Podnebne spremembe so del našega vsakdana, prežemajo naše družbeno in zasebno delovanje, krojijo sedanjost in spreminjajo prihodnost. Zato se v družbi krepi moč ozaveščanja o pomenu podnebja in vplivih nanj. Predvsem med mlajšimi generacijami je vedno bolj glasna želja po »boljšem jutri«, ko naj bo podnebje človeku bolj naklonjeno. Če želimo zmanjšati posledice podnebnih sprememb, ki se nam napovedujejo, se moramo odzvati in delovati.

V ta namen  smo se na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina priključili vseslovenskemu projektu VITR – Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, ki se v tem šolskem letu izvaja pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za okolje in Zavoda RS za šolstvo.  Odločili smo se na to pot stopiti čim bolj celostno, zato izobražujemo, ozaveščamo in trajnostno delujemo prek vseh deležnikov izobraževalnega sistema, še posebej pa nagovarjamo mlade, saj so prav ti ključni v prizadevanju za bolj kakovostno prihodnost.

Znotraj 17 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 smo pripravili bogat nabor aktivnosti, ki bodo šolsko leto obarvale trajnostno. S tem bomo tudi pilonovci pridali svoj kamenček k uresničevanju vseh treh razsežnosti trajnostnega razvoja – socialne, ekonomske in okolijske. Poleg dejavnosti, vezanih na pouk, bomo o trajnostnem razvoju razmišljali tudi na okroglih mizah, z zunanjimi institucijami in strokovnjaki bomo organizirali delavnice in predavanja, si ogledali gledališko predstavo, razpisali pa smo tudi natečaj Krasni rajski svet, kje si?/Beautiful world, where are you? S slednjim vabimo srednješolce iz Slovenije in slovenske srednješolce iz Italije k sodelovanju na literarnem natečaju v slovenščini oz. angleščini za prozna in pesniška besedila, likovnem natečaju za slikarska in grafična dela, fotografskem ter glasbenem natečaju.