Šolski sklad

Delovanje šolskega sklada je urejeno s Pravili šolskega sklada Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Sredstva, zbrana v šolskem skladu, namenjamo predvsem za reševanje socialnih stisk dijakov, občasno pa tudi za zagotavljane nadstandardne opreme in storitev. O porabi sredstev odloča upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev, zaposlenih in dijakov.
Sredstva se v šolski sklad zbirajo s prostovoljnimi prispevki ter donacijami. Prošnjo za pomoč iz šolskega sklada lahko starši oddajo v tajništvo šole na spodnjem obrazcu.
Prostovoljni prispevek ali donacijo lahko nakažejo na TRR: SI 56 01100 603 0696 449, sklic: SI 00 55.

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+