Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

Poslovanje Učbeniškega sklada ureja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, ki so bili ustanovljeni zato, da se dijakom ponudi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku, po čim nižji ceni. Starši s tem prihranijo najmanj 2/3 zneska, ki bi ga za enak nabor učbenikov odšteli v trgovini.

 

Vloga za oprostitev plačila izposojevalnine za učbeniški sklad

 

Pravila, po katerih poslujejo UČBENIŠKI SKLADI:

  • Dijaki plačajo za izposojene učbenike izposojevalnino, ki po pravilniku ne sme preseči 1/3 maloprodajne cene.
  • Šole lahko po lastni presoji za izposojene učbenike zaračunavajo tudi nižje zneske izposojevalnine.
  • Znesek izposojevalnine je enak za vse dijake razen za tiste, ki so delno ali v celoti oproščeni plačila. To možnost lahko uveljavljajo socialno šibke družine.
  • Šola je dolžna o učbenikih v učbeniškem skladu voditi evidenco, v katero so uvrščeni vsi učbeniki, ki jih učitelji in dijaki uporabljajo pri pouku.
  • Odločitev o izbiri učbenika je v avtonomiji učitelja. Starši oziroma dijaki se sami odločijo, ali bodo učbenike kupili ali si jih bodo izposodili na šoli.
  • Šola mora razdeliti učbenike uporabnikom sklada najkasneje prvi teden pouka v novem šolskem letu.
  • Šole so dolžne dijake oziroma njihove starše obvestiti o pravicah in dolžnostih v zvezi z izposojanjem učbenikov.
  • Če konec leta dijaki vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino v skladu s 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
  • Dijaki se lahko tudi odločijo, da bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj dolžni plačati razliko do nabavne cene oziroma ceno, ki jim jo določi šola.

Učbeniški sklad naše šole vodi bibliotekar Srečko Ličen.

 

 

Dostopnost