Skoči na glavno vsebino

Zgodovina

Ajdovska gimnazija ima korenine v povojni nižji gimnaziji, v šolskem letu 1951/52 pa je začela delovati tudi višja gimnazija. Leta 1959 so gimnazijo ukinili, nadomestila jo je ekonomska šola, ustanovljena leta 1957. Leta 1968 se ta program prenese v Novo Gorico.

Ponovno uvajanje gimnazije sega v leto 1964. Pomembni leti v kroniki naše šole sta leto 1971, ko šola dobi ime po ajdovskem rojaku Venu Pilonu, slikarju in grafiku. Leta 1982,  se šola seli v nove šolske prostore na današnji lokaciji.

Sprememb programov je bilo kar nekaj. Povzročilo jih je pomanjkanje dijakov in s tem ukinjanje programov ter uvajanje novih programov. Nekatere spremembe pa so bile odraz družbenega razvoja in spreminjanja šolskega sistema.

 

zgodovina 2

Prvi maturantje obnovljene gimnazije, 1968 (Zasebna last Alenka Geržina, Ajdovščina)

 

Nekaj pomembnih mejnikov v zgodovini naše šole:

  • Leta 1972 je bila ustanovljena Poklicna gradbena šola.
  • Leta 1981 je bila z uvedbo usmerjenega izobraževanja ukinjena gimnazija in uvedeno izobraževanje za potrebe gradbeništva.
  • Leto 1985 prinese šoli dva nova programa: naravoslovno matematično tehnologijo, kot naslednico gimnazije in tekstilni program.
  • Leta 1990 se ponovno uvede gimnazijo, ki obstaja še danes.
  • Leta 1996 lahko dijakinje poklicne tekstilne šole nadaljujejo šolanje na poklicno-tehničnem programu Konfekcijski modelar.
  • Leta 1998 se zgodi še zadnja sprememba. Pridobimo srednji strokovni program Predšolska vzgoja.
  • Leta 2002 konča izobraževanje zadnji oddelek programa Konfekcijski modelar.
  • Leta 2002 izvedemo prvo poklicno maturo in začenjamo z izobraževanjem odraslih.
  • V šolskem letu 2008/2009 začnemo uvajati prenovljeni program Predšolska vzgoja.

 

zgodovina

Generacija gimnazijskih maturantov, 1983/1984 (Zasebna last Fedor Tomažič, Ajdovščina)

 

Želiš izvedeti več?

 

Dostopnost