Skoči na glavno vsebino

Kontakt učitelji in vzgojitelji

ANTONAC TATJANA tatjana.antonac@ss-venopilon.si
BATAGELJ TATJANA tatjana.batagelj@ss-venopilon.si
BOŽIČ MAGDALENA magda.bozic@ss-venopilon.si
BRATAŠEVEC LAURA laura.bratasevec@ss-venopilon.si
BRATINA ELIZABETA elizabeta.bratina@ss-venopilon.si
BUČEK METKA metka.bucek@ss-venopilon.si
BUDANOVIĆ JERONČIČ JASNA jasna.budanovic@ss-venopilon.si
BUDIN KRISTINA kristina.budin@ss-venopilon.si
CEKET ODAR MATEJA mateja.c.odar@ss-venopilon.si
CIGOJ DROBNIČ BARBARA barbara.cigoj@ss-venopilon.si
COLJA SONJA sonja.colja@ss-venopilon.si
DAOLIO IVANA
ivana.daolio@ss-venopilon.si
DOLINŠEK EVA eva.dolinsek@ss-venopilon.si
DOLJAK JASMINA jasmina.doljak@ss-venopilon.si
FARSURE SAMUEL samuel.farsure@ss-venopilon.si
FERJANČIČ ŽGAVC KARMEN karmen.ferjancic@ss-venopilon.si
FERLETIČ KATJUŠA katjusa.ferletic@ss-venopilon.si
FRATNIK KOBE NATAŠA natasa.fratnik-kobe@ss-venopilon.si
FURLAN BOLE MAJA maja.f.bole@ss-venopilon.si
IPAVEC RAJKO
rajko.ipavec@guest.arnes.si
JARKOVIČ BARBARA barbara.jarkovic@ss-venopilon.si
JELERČIČ BUČINEL ŠPELA spela.jelercic-bucinel@ss-venopilon.si
KOBAL TADEJA tadeja.kobal@ss-venopilon.si
KODELJA TATJANA tatjana.kodelja@ss-venopilon.si
KOLENC METKA metka.kolenc@ss-venopilon.si
KOKOŠIN ANDREJA andreja.kokosin@ss-venopilon.si
KOMPARA LUKA
luka.kompara@ss-venopilon.si
KOMPARA ŽVOKELJ URŠKA urska.kompara-zvokelj@ss-venopilon.si
KRAPEŽ ALENKA alenkak@osms.si
KREČIČ URŠKA urska.krecic@ss-venopilon.si
LEMUT KARMEN karmen.lemut@ss-venopilon.si
LIČEN BENEDIKT benedikt.licen@ss-venopilon.si
LOKAR LAVRENČIČ VLASTA vlasta.lokar-lavrencic@ss-venopilon.si
LOZAR NEVENKA nevenka.lozar@ss-venopilon.si
MALIK METODA metoda.malik@ss-venopilon.si
MARC MAJA maja.marc@ss-venopilon.si
MARGON PAVLINA pavlina.margon@ss-venopilon.si
MARUŠIČ SONJA sonja.marusic@ss-venopilon.si
MARTINUČ NATAŠA natasa.martinuc@ss-venopilon.si
MOČNIK ALENKA alenka.mocnik@ss-venopilon.si
NAGODE ALENKA alenka.nagode@ss-venopilon.si
PIPAN DOLENC ANJA
anja.pipan-dolenc@ss-venopilon.si
PIVK KATJA katja.pivk@ss-venopilon.si
PLEŠNAR DAMJANA damjana.plesnar@ss-venopilon.si
POLJŠAK KATARINA katarina.poljsak@ss-venopilon.si
PRAČEK ZALA zala.pracek@ss-venopilon.si
PREZELJ MATJAŽ matjaz.prezelj@ss-venopilon.si
RUTAR ANDREJ andrej.rutar@ss-venopilon.si
SEVER IGOR igor.sever@ss-venopilon.si
SLEJKO BRIGITA brigita.slejko@ss-venopilon.si
ŠALJIĆ PODEŠVA BOJANA bojana.saljic@ss-venopilon.si
ŠČEK URBAN urban.scek@ss-venopilon.si
ŠEN VITEZ IRENA irena.sen@ss-venopilon.si
TERBIŽAN MAJA maja.terbizan@ss-venopilon.si
TROŠT MATJAŽ matjaz.trost@ss-venopilon.si
VIDMAR ALENKA alenka.vidmar@ss-venopilon.si
VIDMAR MOJCA
mojca.vidmar@ss-venopilon.si
VRČON TINA tina.vrcon@ss-venopilon.si

Profesorji drugih šol:

  • CVEK ALEKSANDER; aleksander.cvek@gimng.si
  • JURETIČ VITJAN; vitjan.juretic@gmail.com
Dostopnost