ERASMUS+ mobilnost v praktičnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) v šolskem letu 2020/2021

Naziv projekta: Pilonovci po znanje tudi v evropske vrtce 2020-2022/Learning by teaching in european kindergartens 2020-2022

Povezava na Erasmus+ platformo, kjer je projekt opisan: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA102-075593

Povabilo dijakom, da se prijavijo na interni razpis: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=429#section-3 

Share on FacebookShare on Google+