Izobraževanje odraslih

Spletna učilnica IZOBRAŽEVANJA ODRASLIHcursor

 

Od tu lahko dostopate do:

 • urnika uradnih ur in kontaktov,
 • urnika izobraževanja,
 • aktualnih novic in obvestil,
 • predmetnikov,
 • priznavanja predhodno pridobljenega znanja,
 • izobraževalnih gradiv,
 • zakonodaje o izobraževanju odraslih in poklicni maturi,
 • kakovosti o izobraževanju odraslih

a) POKLICNI TEČAJ (PT) – PREDŠOLSKA VZGOJA

 • Traja 1 leto.
 • Omogoča pridobitev strokovne izobrazbe za delo pomočnice/pomočnika vzgojitelja.
 • Poklic in naziv srednje strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.
 • Pogoji za vključitev v poklicni tečaj:
  • zaključen 4. letnik gimnazije ali srednje strokovne šole (SSI), z možnostjo priznavanja predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja,
  • zaključen poklicno-tehniški program (PTI).
 • Po opravljanju vseh obveznosti iz programa poklicnega tečaja udeleženci opravljajo poklicno maturo v skladu z izobraževalnim programom in šolskimi pravili o poklicni maturi.

b) PROGRAM SSI – PREDŠOLSKA VZGOJA

 • Traja 4 leta.
 • Omogoča pridobitev strokovne izobrazbe za delo pomočnice/pomočnika vzgojitelja.
 • Poklic in naziv srednje strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.
 • Pogoji za vključitev v program SSI – Predšolska vzgoja:
  • zaključena osnovna šola
  • ali srednja poklicna šola z možnostjo priznavanja predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja.
 • Po opravljenih vseh obveznostih iz programa poklicnega tečaja udeleženci opravljajo poklicno maturo v skladu z izobraževalnim programom in šolskimi pravili o poklicni maturi.
Dostopnost