Vpis v šolo

Učenci se lahko na našo šolo vpisujete v dva izobraževalna programa:

V okviru šole deluje DIJAŠKI DOM, ki omogoča bivanje dijakom iz oddaljenih krajev.

AKTUALNO

Trenutno število prijav na naših programih je:

  • GIMNAZIJA 25 prijav
  • PREDŠOLSKA VZGOJA 95 prijav

Vsakodnevne spremembe stanja prijav lahko spremljate na spletni strani MIZŠ

Do 22. 4. do 13.00 imajo kandidati možnost, da iz kakršnegakoli razloga svojo prijavo prenesejo na drugo šolo/program. Zaradi epidemiološke situacije poteka prenos prijave elektronsko na daljavo po naslednjem postopku:

  • kandidat na izbrano srednjo šolo, kamor je prvotno oddal prijavo, na elektronski naslov svetovalnega delavca posreduje skenirano Izjavo za prenos prijavnice, podpisano iz strani kandidata in starša,
  • svetovalni delavec na podlagi izjave kandidata odjavi in posreduje prijavnico na šolo, kamor želi kandidat prenesti prijavo.

Za vse informacije in pomoč vam je na voljo svetovalna delavka Tina Vrčon (3664 118;  tina.vrcon@ss-venopilon.si )

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

12. in 13. februar 2021- INFORMATIVNI DAN

do 2. 4. 2021 ODDAJA PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

8. 4. 2021 Javna objava števila prijav na spletni strani MIZŠ

do 22. 4. 2021 morebiten prenos prijave

do 27. 5. 2021 obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa ali obvestilo o vpisu v srednjo šolo

16. do 21. 6. 2021 VPIS PRIJAVLJENIH KANDIDATOV V SREDNJO ŠOLO ali izvedba prvega kroga izbirnega postopka v primeru omejitve vpisa

do 30. 6. 2021 izvedba drugega kroga vpisnega postopka v primeru omejitve vpisa

Za šolsko leto 2021/22 razpisujemo:

  • 56 mest na programu gimnazija
  • 84 mest na programu predšolska vzgoja

                                                         

                                                            

Share on FacebookShare on Google+