Skoči na glavno vsebino

Na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina je tudi v letošnjem letu potekal projektni dan. Ti so sicer na naši šoli že tradicija, saj se odvijajo vse od leta 2017, ko smo s prvim projektnim dnevom obeležili 500-letnico reformacije. Naslednji je bil posvečen spremembam za mir. V  šolskem letu 2019/2020 smo s projektnim dnevom obeležili 500-letnico smrti Leonarda da Vincija. V času epidemije covida smo se na daljavo poklonili rojaku Venu Pilonu, po katerem se imenuje naša šola ter obeležili 50-letnico njegove smrti. Pred enim letom smo ob 70-letnici naše šole izvedli peti projektni dan in ga poimenovali Šola v zrcalu časa. V letošnjem letu pa smo ga s pomenljivim naslovom Danes za jutri posvetili trajnostnemu razvoju.  

Projektni dan je pomemben gradnik skupnosti pilonovcev. Na njem se srečajo dijaki različnih razredov in programov ter začutijo v povsem drugačni luči. Profesorji namreč pripravijo drugačne dejavnosti, kot smo jih navajeni med rednim poukom. V letošnjem dnevu smo v 28 delavnicah govorili o pomenu ciljev Agende 2030, ki se nanaša na tematiko trajnega razvoja. Trajnost pa pomeni zmožnost sobivanja človeka samim s seboj in naravo, katere del je.

Delavnice so se pretežno osredotočale na 5 vsebinskih sklopov. Prvi se je nanašal na prehransko varnost. Dijaki so se pogovarjali o problemih  pod- in prehranjenosti, o načinih prehranjevanja ter pospeševanju trajnostne kmetijske proizvodnje in zmanjševanju njenih negativnih vplivov na okolje. Več so izvedeli o shranjevanju in konzerviranju živil doma ter sestavljanju uravnoteženih obrokov, s poudarkom na lokalno pridelani sezonski hrani. Delavnice drugega sklopa so se nanašale na skrb za zdravo in dobro počutje. To vključuje skrb za telesno in mentalno zdravje. Dijaki v teh delavnicah so se sprostili ob gibih joge, feldenkreis telovadbe, zumbe, meditacije ipd. V ospredju tretjega sklopa so bila trajnostna mesta in skupnosti. Dijaki so se seznanili z ozelenitvijo šolske okolice, šolsko sončno elektrarno, načini za varčevanje z vodo idr. Naslednji sklop delavnic se je nanašal na odgovorno uporabo in proizvodnjo, problem nastajanja odpadkov in napredek v zmanjšanju porabe energije. Dijaki zadnjega sklopa delavnic pa so se posvečali miru, pravičnosti in močim institucijam. Spoznavali so se s človekovimi pravicami, z mladinskimi organizacijami ter njihovo vlogo in pomenom, se srečali z zbirateljem in pisateljem kulturne dediščine ter ilustratorko njegovih del, pripravili virtualno razstavo ter raziskovali prezentacijo spola v otroški literaturi.

Tudi sami sva obiskali nekaj delavnic ter dijake in profesorje povprašali o njihovih vtisih. Pri delavnici Peka piškotov z dobrodelno noto name je profesorica Barbara Batagelj povedala: ,,Dobrodelnost prinaša nekaj lepega v življenja tistih, ki dajejo in tistih, ki prejemajo. Še posebej je dobrodelnost pomembna v kriznih časih. ˝ Na delavnici, pri kateri so se predvsem posvečali telesnemu in duševnemu zdravju, sva se pogovarjali s Katjo Poljšak, ki je dejala: ,,Gibanje je zelo pomembno, spanec, uživanje v trenutku, zadovoljstvo s samim sabo, zdrava hrana.˝ Dijakinja Ela Mislej iz 2. a pa je še dodala: ,,Pomembno je poznati načine, kako se sprostiti in narediti nekaj zase. Še posebej je pomembno, da se znamo umirit, ko se znajdemo v stresnih situacijah.˝ Omenili bi še delavnico na temo človekovih pravic. Dijak Svit Panič Nardin iz 4. b je delo povzel v naslednji misli: ,,Znanje o človekovih pravicah je življenjskega pomena. Posamezniki smo dolžni sami poskrbeti za kvaliteto našega bivanja.˝ 

V času projektnega dneva sva se tudi sami skozi popotovanje po delavnicah veliko naučili. Spoznali sva, da lahko človek sam veliko pripomore k boljši skupnosti, da je pomembno skrbeti za telesno in duševno zdravje ter da lahko človeku polepšaš dan že z malo dobrodelnosti. Pomembno spoznanje je bilo tudi, da obstajajo načini, kako se lahko izognemo večjim količinam odpadne hrane in tekstila. Izkušnja v vlogi novinark projektnega dne je bila zelo pozitivna, saj sva na drugačen način izkusili pravzaprav vse.

Karolina Vodopivec in Iza Breški Čoklc, 1. a

Dostopnost