Skoči na glavno vsebino

Na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina se je tudi v letošnjem šolskem letu tradicionalno odvil dan dijaške skupnosti, na katerem izvoljeni predstavniki razredov v tematsko raznolikih delavnicah in skozi pogovor iščejo konstruktivne ideje in rešitve, ki krepijo vizijo šole in pomagajo sooblikovati šolski vsakdanjik.

V času neznosnega hitenja in hitrega spreminjanja okolja se tudi dijaki soočamo s stresom, težavami pri učenju ter mnogimi šolskimi izzivi. Nekatere težave in problematike skuša tako na individualni ravni kot na ravni cele šole reševati dijaška skupnost. Ob porastu stisk mladih je poleg učiteljev in vzgojiteljev skupnost dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina pomemben člen, ki pripomore k iskanju dodatnih rešitev za izboljšanju življenja dijakov na šoli. Na srečanjih zaznavamo težave in o njih usmerjeno razpravljamo. Pred tremi leti smo v organizaciji šole in šolske skupnosti organizirali prvi dan šolske dijaške skupnosti, ki v strnjeni obliki druženja in dela omogoča poglobljeno ukvarjanje s pomembnimi temami.

Letošnji dan šolske dijaške skupnosti je bil namenjen raziskovanju vloge dijaške skupnosti pri reševanju izzivov v okolju. Začetek dneva smo se dijaki spoznali z delovanjem Dijaške organizacije Slovenije (DOS), ki predstavlja najvišje predstavniško telo dijakov v Sloveniji, njena predsednica v letošnjem šolskem letu je naša dijakinja iz 4. letnika gimnazijskega programa, Nika Rojc. Organizacijo in njeno poslanstvo sta predstavila član predsedstva DOS Vid Čeplak in članica sveta DOS Mia Kraiger. Simon Trussevich, varuh dijakovih pravic, pa je orisal pomen varuha za dijake in predstavil, kdaj se dijaki lahko obrnejo nanj. Dijaki so preko predstavite in zanimive razprave spoznali projekte dijaške organizacije, njeno poslanstvo ter svojo vlogo pri iskanju rešitev za dijaško problematiko.

V nadaljevanju smo se dijaki v soorganizaciji s Hišo mladih in Inštitutom za mladinsko politiko spoznavali z delovanjem inštituta in pridobitvijo certifikata Mladim prijazna občina, ki se podeljuje slovenskim občinam za uspešno izvajanje ukrepov s področja mladinskih politik. Med občine, ki so si zaslužile ta laskav naziv, sodi tudi občina Ajdovščina. Dijaki smo pod mentorstvom Tadeja Kobala, direktorja Inštituta za mladinsko politiko, spoznali delovanje lokalne samouprave in po skupinah reševali težave mladih. Ugotavljali smo, na katero organizacijo oz. institucijo bi se ob določeni težavi mladih obrnili. Cilj delavnice je bil prenesti znanje iz situaciji na reševanje težav v šolskem okolju in življenju. Srečanje smo zaključili s spoznavanjem delovanja Evropske unije in premislekom, kako lahko znotraj nje aktivno sodelujemo. Delavnico je pripravil Mladinski svet Ajdovščina.

Dijaška skupnost Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina presega zgolj izražanje idej. V povezovanju z zunanjimi organizacijami prodorno stremi k uresničevanju želja in zadovoljevanju potreb dijakov ter izboljšavam za dijake v šolskem in lokalnem okolju. S tem pa prispeva tudi k dvigu pripadnosti – tako šoli kot lokalnemu okolju.  

 

Dostopnost