Skoči na glavno vsebino

Prestopiti meje domačnosti in poznanega pomeni tudi preseči okvire osredotočenosti nase in svoja prepričanja. To vodi do spoznanja, da svet sestavljajo raznovrstne barve, ki z združevanjem in prelivanjem druge v drugo tvorijo čudovito umetnino strpnosti in spoštovanja.

47 dijakinj in dijakov programa Predšolska vzgoja je v šolskem letu 2021/2022 v okviru Erasmus+ mobilnosti opravljalo dvotedensko praktično usposabljanje v litovskih, italijanskih, španskih in portugalskih vrtcih. Vsako skupino je na mobilnosti spremljal strokovni delavec naše šole, ki je imel možnost z dijaki utrditi odnose na način, kot jih delo za šolskimi klopmi le stežka ponudi. Poleg izkušenj na strokovnem področju so tako dijaki krepili tudi druge vseživljenjske veščine in spretnosti.

Vsak udeleženec je za opravljeno praktično usposabljanje prejel Europass potrdilo o mobilnosti, ki mu omogoča priznavanje opravljene prakse v šoli in je učinkovito referenčno dokazilo za delodajalce. Na oder vabim gospoda ravnatelja, da predstavnicam udeležencev mobilnosti preda potrdila.

Dostopnost