Skoči na glavno vsebino

OGLED VIRTUALNIH PREDSTAVITEV

Hvala vsem, ki ste se udeležili informativnega dneva in si ogledali virtualne predstavitve v živo. Za vse, ki ste jih zamudli pa si jih lahko ogledate tukaj.

SPREHOD PO ŠOLI

Za vas smo pripravili tudi virtualne sprehode, v katerih si lahko ogledate šolske prostore in spoznate delo posmazenih aktivov.

POGOSTA VPRAŠANJA

GIMNAZIJA

 1. Kakšne so možnosti izbire tujih jezikov?

Vsi dijaki gimnazijskega programa se vsa štiri leta učijo angleščino kot prvi tuj jezik. Ob vpisu v prvi letnik se vsak dijak odloči še za drugi tuj jezik. Na naši šoli lahko dijak izbira med italijanščino, nemščino in francoščino. Ob zaključku prvega letnika se dijaki še dodatno odločajo ter izbirajo predmete za drugi in tretji letnik, in sicer:

 • naravoslovni sklop predmetov ali
 • tretji tuj jezik, kjer ponovno izbirajo med italijanščino, nemščino in francoščino (izbrani jezik ne sme biti enak kot že izbrani drugi tuj jezik)

 

 1. Ali morajo dijaki, ki se bolj zanimajo za naravoslovje, imeti tudi tri tuje jezike?

Dijaki, ki se zanimajo za naravoslovje, to željo izrazijo ob zaključku prvega letnika ter tako izberejo sklop naravoslovnih predmetov za drugi in tretji letnik:

 • Drugi letnik: študij okolja in informatika
 • Tretji letnik: dodatna ura biologije (mikrobiologija), fizike (astronomija) in kemije (barvila, farmacija)

V tem primeru nimajo tretjega tujega jezika.

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

 1. Katere inštrumente moramo znati igrati, preden se vpišemo na šolo?

Predznanje igranja na inštrumente ni potrebno.

 

 1. Kdaj se zjutraj prične pouk?

Začetek pouka je ob 7.10. Ob ponedeljkih se za program Predšolska vzgoja pouk prične ob 8.50, ker od doma v dijaški dom prihajajo domski dijaki. Pouk se okvirno zaključi ob 13.00 ali 14.00. Primere urnikov najdete na spletni strani šole.

 

 1. Kaj se upošteva, če je omejitev vpisa? Kdaj izvemo, ali je omejitev vpisa?

V primeru omejitve vpisa se upoštevajo zaključne ocene predmetov v 7., 8. in 9. razredu, pri čemer se ne upoštevajo izbirni predmeti. 8. aprila bo na spletni strani MIZŠ objavljeno število prijav na posameznih programih, iz česar bo mogoče sklepati, na katerih šolah in programih bo omejitev. Prijavljeni kandidati so s strani šole do 27. maja obveščeni o morebitni omejitvi vpisa.

 

 1. Katere dodatne predmete iz splošne mature (5. predmet) lahko opravljamo na šoli?

Na šoli omogočamo opravljane  izpitov iz tistih predmetov, ki so tisto leto v predmetniku programa Gimnazija: matematika, angleščina, biologija, kemija, fizika, zgodovina, geografija, psihologija, sociologija, italijanščina, nemščina.

 

 1. Ali se upošteva željo, če želiš z nekom biti v razredu?

Ob vpisu v šolo izrazite svojo željo, s kom bi želeli biti v razredu. V kolikor je mogoče, želje upoštevamo. Dijaki v gimnazijskih razredih so razporejeni tudi glede na izbiro drugega tujega jezika, dijaki v programu Predšolska vzgoja pa glede na odločitev o glasbenem razredu.

 

 1. Ali lahko opravljam prakso v domačem vrtcu v Italiji.

Če se vrtec in šola dogovorita, potem to ni problem.

 

 1. Koliko tujih jezikov je v tem programu?

V programu Predšolska vzgoja je predvideno učenje enega tujega jezika, angleščine.

 

 1. Glasbeni razred (kdaj se odločim, razlika z ostalimi razredi, pričakovanja do dijakov)

Dijaki se o tem, ali želite biti del glasbenega razreda, odločite ob vpisu. Učni program in predmetnik ter zahtevnost pri glasbenih predmetih se ne razlikuje od dela v ostalih razredih. Od dijakov se pričakuje pripravljenost za nastopanje na šolskih prireditvah ter obiskovanje vsaj ene obšolske glasbene dejavnosti, npr. pevski zbor.

 

DIJAŠKI DOM

 1. Kako razporedimo dijake po sobah?

Upoštevamo želje dijakov, ki jih povedo ob vpisu. V primeru, da želja ni, praviloma damo skupaj dijake iz istega razreda ali kraja bivanja, in sicer po tri v sobo. Če je mogoče, dijaki istega letnika bivajo v istem traktu.

 

 1. Kako je s treningi med učnimi urami?

V dogovoru s starši treningi lahko potekajo tudi v času učnih ur. Dijak se ob odhodu in prihodu s treninga javi vzgojitelju.

 

 1. Kdaj lahko prideš v dom?

Dijaški dom se odpre v ponedeljek ob 6.00. Urnik pouka ob ponedeljkih je prilagojen domskim dijakom in se začenja ob 8.45. Izjemoma in po dogovoru z vzgojiteljem lahko dijak pride v dom tudi v nedeljo ob 22.00.

 

 1. Ali se lahko vpišem v dijaški dom tudi med letom ali šele v 2. letniku?

Lahko, če le imamo takrat še prosta mesta. Glede na stanje zadnjih let, bo to mogoče.

Dostopnost