Skoči na glavno vsebino

V okviru praznovanja 20-letnice programa Predšolska vzgoja so dijaki 1. d v februarju in marcu izvajali krajšo predstavo Vezalkine sanje in delavnice za predšolske otroke.

Ker so se omenjeni dijaki šele jeseni začeli strokovno izobraževati, so jim pri načrtovanju dejavnosti poleg učiteljic za gibalno-plesno, glasbeno, likovno in literarno področje pomagale in jih usmerjale tudi izkušene strokovne delavke, vzgojiteljice Marjana Črnilogar, Judita Leban in Ingrid Šelj. Z odgovornim in zagnanim delom sta tako nastali dve različici izvedbe, prilagojeni za obe starostni skupini predšolskih otrok.

Kljub skrbnemu načrtovanju so bili dijaki z vsako izvedbo postavljeni pred velik izziv, saj je bil eden od temeljnih ciljev tudi vzpostavljanje pristne komunikacije z otroki, ki so v tem obdobju še zelo neposredni in iskreni. Ker je tako sodelovanje koristno za vse vpletene, si ga želimo tudi v prihodnje.

Dostopnost