Skoči na glavno vsebino

Subvencije za kritje stroškov šolanja dijakov programa gimnazije na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina

Občinski svet Občine Ajdovščina je sprejel Pravilnik o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (Ur. list Rs št. 13/17), ki določa pogoje ter postopek dodeljevanja subvencije za kritje stroškov šolanja dijakom, ki se bodo v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 ali 2019/2020 vpisali v prvi letnik programa Gimnazije na Srednji šoli Vena Pilona Ajdovščina.

Subvencija znaša 40€ mesečno, izplačuje se za 10 mesecev v šolskem letu.

Dijak bo upravičen do prejemanja subvencije do izteka izobraževalnega programa ob pogoju, da dosega povprečje vseh zaključenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 4. Pravico do subvencije lahko dijak uveljavlja ne glede na to ali je že prejemnik katerekoli druge štipendije.

Pravico do subvencije dijaki uveljavljajo z vlogo na Občino Ajdovščina pred začetkom novega šolskega leta. K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vpisu, kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko transakcijskega računa.

Vloga za pridobitev subvencije

Dostopnost