Čestitamo Aniki Černigoj, Moniki Marc in Tini Mozetič za osvojena zlata priznanja ter Ani Špacapan in Mateji Vitežnik za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz materinščine!

Dostopnost