Čestitamo Aniki Černigoj, Moniki Marc in Tini Mozetič za osvojena zlata priznanja ter Ani Špacapan in Mateji Vitežnik za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz materinščine!

Share on FacebookShare on Google+