Skoraj mesec dni poteka šola na daljavo. Dijaki in učitelji smo ponovno postavljeni pred nove izzive in naloge. Vem, da smo na to pripravljeni bolje kot spomladi in na tem mestu pohvalim dijake za njihovo redno in vestno delo.

Obenem se zavedam, da lahko delo na daljavo povzroča občasne težave, bodisi učne ali tehnične. Ker je stik učiteljev z dijaki okrnjen, je za dobro delo pomembno sodelovanje vpletenih v delovanje šole v vseh smereh in relacijah med dijaki, učitelji in starši.

Naj pohvalim dijake za njihovo resnost in vestnost v zadnjih tednih. Situacija glede vrnitve v šolo je žal negotova, njihov vsakdan je ponovno okrnjen in zato je tako spodbuda učiteljev kot tudi staršev v teh časih zanje zelo pomembna. S skupnimi močmi in doslednostjo verjamem, da bomo uspeli zagotoviti dijakom kakovosten pouk na daljavo.

Ravnatelj
Andrej Rutar

Share on FacebookShare on Google+